Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày đăng 11/05/2013 | 00:00  | View count: 996

Ngày 24/4, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Quy định, UBND quận, huyện, thị xã cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai. UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Hà Nội và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND TP Hà Nội.

Toàn văn nội dung Quyết định xem tại đây (phần 1):

Toàn văn nội dung Quyết định xem tại đây (phần 2):

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận