Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Quyết định thu hồi 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được UBND quận Hoàng Mai cấp theo Quyết định số 2557/QĐ-UB ngày 12/12/2007 cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Kim, quận Hoà
Ngày đăng 21/01/2014 | 00:00  | View count: 423