Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Trách nhiệm và nhiệt huyết - Tổ công tác thực hiện GPMB dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh
Ngày đăng 28/05/2021 | 10:33  | View count: 280

Được sự chỉ đạo và phân công của Quận ủy và UBND quận Hoàng Mai, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện Giải phóng mặt bằng “Dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh” tại phường Thịnh Liệt gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất: 8 đồng chí, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai: 2 đồng chí, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt: 5 đồng chí.

     Thực hiện Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác GPMB dự án đường phía Đông; Quyết định số 6346/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất để thực hiện công tác GPMB dự án đường phía Đông; Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

     Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 2021 của UBND quận Hoàng Mai đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại các Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 16/3/2020, Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 26/3/2021;

     Giải phóng mặt bằng được xác định là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Vì vậy, thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW ngày 11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư và triển khai thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2018, 2019 do Trung ương phát động, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng đã và đang được Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo để gỡ “nút thắt” trong quá trình triển khai.

     Với những cách làm hay, mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng đã giúp cho nhiều dự án, công trình trên địa bàn đảm bảo tiến độ, tạo được sự đồng thuận của người dân. Trên tinh thần đó, Tổ công tác đã cố gắng làm hết trách nhiệm để nêu cao tinh thần gương mẫu, học tập theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức người cán bộ “phụng sự nhân dân và Tổ quốc”.

     Trong hơn hai năm ròng rã triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2019 đến nay: Từ khâu tuyên truyền vận động, kê khai kiểm đếm tài sản, ban hành thông báo thu hồi đất, ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư …, kết quả bước đầu đã thực hiện đã thu được những tín hiệu tích cực.Tổng số các thửa đất phải thực hiện GPMB trên địa bàn phường Thịnh Liệt: 244 thửa, trong đó đã ra thông báo thu hồi đất được 233 thửa, đạt trên 95%, còn lại 11 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất.

Cụ thể:

Đất ở: Tổng số hộ = 21. Diện tích: 1.482,3 m2

+ 09 hộ đã phê duyệt: (772,8 m2)

+ 07 hộ đang trình phê duyệt: (404,4 m2)

+ 05 hộ đang công khai phương án: (305,1 m2)

Đất vườn, ao: tổng số hộ = 4. Diện tích: 369,7 m2 (đã xác nhận nguồn gốc đất)

Đất nông nghiệp tự chuyển đổi:  Tổng số hộ = 55. Diện tích: 2.671m2 (đang xác nhận nguồn gốc đất)

Đất nông nghiệp được giao: Tổng số thửa = 164;  Diện tích: 28.631,55 m2

          + 154 hộ đã phê duyệt. Diện tích: 28.262,65 m2

          + 08 hộ đang trình phê duyệt. Diện tích: 295,5 m2

          + 02 hộ đang công khai. Diện tích: 73,4m2

Đất do UBND phường quản lý: Tổng số thửa: 06; Diện tích: 3.124,3m2

Đang xác nhận nguồn gốc đất: 11 hộ chưa ban hành Thông báo thu hồi đất. Diện tích: 367,9 m2

     Đây là cả một sự cố gắng và nỗ lực không hề nhỏ của chính quyền địa phương và tổ công tác làm nhiệm vụ GPMB trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án tại địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được là quan trọng, cơ bản, thì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình bồi thường-GPMB thực hiện các dự án, còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác GPMB chưa đồng bộ, nhiều quy định mới thay thế chưa phù hợp, chưa kịp thời, đơn giá bồi thường, hỗ trợ còn chậm, điều chỉnh chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nơi gặp không ít khó khăn do sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế; có sự so sánh về chính sách và giá đền bù giữa người được áp dụng theo thời điểm đã ban hành chính sách cũ với người đang được thực hiện chính sách mới cũng làm nảy sinh nhiều phức tạp…

Cụ thể tại dự án :

Đối với các hộ đất nông nghiệp được giao có công trình không phục vụ sản xuất nông nghiệp nên không được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (5 lần giá đất nông nghiệp) nên các hộ chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng (3 hộ).

Các hộ đất vườn liền kề đất ở, đất ao, đất % và đất vườn bồi thường 252 ngàn đồng/m2 nên các hộ chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng (4 hộ).

Đối với các hộ nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp đã tự chuyển đổi mục đích sang làm nhà ở chưa có chính sách tháo gỡ (khoảng 25 hộ).

Đối với các hộ đất ở bị thu hồi diện tích còn lại không đủ tồn tại nhưng có nhà ở khác trên đất nông nghiệp và đất vườn không được xét mua tái định cư nên các hộ chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng (3 hộ).

Một bộ phận nhân dân chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhiều trường hợp người dân cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, không chịu bàn giao mặt bằng khi đã có quyết định thu hồi đất; nhiều trường hợp đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền vận động nhân dân ngay từ cấp cơ sở đạt hiệu quả chưa cao.

Để gỡ được những vướng mắc đó, cán bộ thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng của phòng Tài nguyên và Môi Trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ủy ban nhân dân phường đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Thành viên tổ công tác đi tuyên truyền tại cơ sở

     Nhờ sự nhiệt tình và trách nhiệm đó, đến tháng 4 năm 2021, nhiều hộ khu Lò Mổ đã viết đơn tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm.

     Để tạo lòng tin của nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thành viên trong Tổ công tác đã tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham mưu hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, hướng dẫn người dân kê khai, kiểm tra xác minh nguồn gốc đất, công trình, tài sản trên đất với khối lượng lớn, tiến độ công việc đạt kết quả cao; thường xuyên họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

     Luôn luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc, quyết liệt trong thực hiện, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống. Tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

     Trong những ngày đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid bùng phát, tổ công tác vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo công tác dân vận, vừa phòng chống dịch an toàn, tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Tất cả thành viên trong Tổ đều hết mình vì công việc, có những ngày phải thức trắng đêm tại thực địa để trực canh lán trại và địa điểm lưu trú làm việc, tránh những thành phần kích động thực hiện hành vi phá hoại. Có những giây phút cam go giữa trời mưa gió bão bùng, mỗi thành viên đều tự coi mình là một chiến sĩ nơi tuyến đầu thưc hiện nhiệm vụ.

     Những cán bộ nhiệt huyết, có tâm, có tầm đang từng ngày làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và Chính phủ. Việc triển khai đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đã làm giảm ùn tắc giao thông khu vực đường Tam Trinh, thuận lợi giao thông từ cửa ngõ phía nam về nội đô, tổng thể quy hoạch của quận Hoàng Mai đã có thêm điểm nhấn, khang trang hơn, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.        

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận