Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 11/06/2021 | 08:53 AM  | View count: 61
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 09/6/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 03/06/2021 | 03:52 PM  | View count: 143
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 28/5/2021

Đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hoàng Mai

Ngày đăng 02/06/2021 | 10:26 AM  | View count: 100
Đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hoàng Mai

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/06/2021 | 10:24 AM  | View count: 88
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 25/5/2021

Trách nhiệm và nhiệt huyết - Tổ công tác thực hiện GPMB dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh

Ngày đăng 28/05/2021 | 10:33 AM  | View count: 222
Được sự chỉ đạo và phân công của Quận ủy và UBND quận Hoàng Mai, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện Giải phóng mặt bằng “Dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía đông khu hành...

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 25/05/2021 | 10:44 AM  | View count: 138
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 20/5/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 12/05/2021 | 11:23 AM  | View count: 170
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 06/5/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 22/04/2021 | 03:07 PM  | View count: 301
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 09/4/2021

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/04/2021 | 11:44 AM  | View count: 561
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 09/04/2021 | 05:24 PM  | View count: 245
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 06/4/2021

Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Ngày đăng 05/04/2021 | 06:15 PM  | View count: 470
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp đối với ô đất ký hiệu CCKV thuộc dự án KĐT mới Kim Văn...

Hội nghị tuyên truyền “Tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người”

Ngày đăng 25/03/2021 | 03:08 PM  | View count: 242
Đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội phụ nữ quận Hoàng Mai. Thực hiện Văn bản số 22/BTV của Hội LHPN Hà Nội về việc tuyên truyền Tác hại của rác thải nhựa. Ngày 19/3/2021,...

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 22/03/2021 | 09:29 AM  | View count: 226
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 16/3/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 12/03/2021 | 06:54 PM  | View count: 355
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 09/3/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 08/03/2021 | 11:03 AM  | View count: 197
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 03/3/2021

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận