Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thực hiện phong trào "Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật"

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:46 AM  | View count: 1376
Nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường đẩy mạnh công tác tuyên...

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về kết quả đăng ký, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu)

Ngày đăng 14/10/2017 | 11:50 AM  | View count: 750
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 10/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về Giám sát và Phản biện xã hội năm 2017; Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT, Kế hoạch số...

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:10 AM  | View count: 1281
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai

Ủy ban MTTQ thành phố khảo sát tại quận Hoàng Mai về việc phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày đăng 29/09/2017 | 08:09 AM  | View count: 283
Vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 44/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 21/6/2016 giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ...

Ủy ban MTTQ quận giám sát về kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu) trên địa bàn phường Thanh Trì

Ngày đăng 18/09/2017 | 09:02 AM  | View count: 234
Chiều ngày 08/9/2017, tại Trụ sở phường Thanh Trì, đoàn giám sát theo Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tiến hành giám sát về kết quả công...

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai công bố Quyết định thành lập đoàn giám sát về kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 06/09/2017 | 05:38 PM  | View count: 260
Chiều ngày 25/8/2017, tại phòng họp 212, trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Hoàng Mai, Đoàn giám sát theo Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai,...

Công bố Quyết định số 5100/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2017 | 05:21 PM  | View count: 723
Công bố Quyết định số 5100/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai

Thông báo Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 08/08/2017 | 01:25 PM  | View count: 316
Thông báo Hồ sơ mời đấu giá QSD đất đối với 11.727m2 đất tại ô đất có ký hiệu CCKV thuộc dự án khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận