Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 12/10/2018 | 03:13 PM  | View count: 1146
Lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hoàng Mai

Hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày đăng 03/10/2018 | 11:11 AM  | View count: 1038
Sáng ngày 21/9/2018, tại cùa Nga My, quận Hoàng Mai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 13/9/2018

Ngày đăng 19/09/2018 | 10:48 AM  | View count: 902
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 13/9/2018

Công khai Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 31/08/2018 | 09:52 AM  | View count: 1149
Công khai Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận