Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Mặt trận tổ quốc quận tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới

Ngày đăng 04/06/2018 | 11:02 AM  | View count: 919
Mặt trận tổ quốc quận tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Ngày đăng 28/05/2018 | 03:56 PM  | View count: 1881
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc tạm dừng mở cuộc đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2

Ngày đăng 08/03/2018 | 10:10 AM  | View count: 810
Thông báo về việc tạm dừng mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận