Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Quận Hoàng Mai: Phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016 và ra quân tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 07/06/2016 | 12:41 PM  | View count: 717
Trong không khí cả nước hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016, Sáng ngày 04/6/2016, Quận Hoàng Mai trang trọng tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016 và ra quân tổng...

Danh mục công trình, dự án bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 25/05/2016 | 09:25 AM  | View count: 480
Đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàng Mai

Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 13/05/2016 | 05:15 PM  | View count: 2788
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai