Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/02/2014 đến ngày (28/02/2014)

Ngày đăng 17/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 245
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/01/2014

Ngày đăng 27/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 271
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/10/2013 đến ngày 31/10/2013

Ngày đăng 07/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 240
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/7/2013 đến ngày 15/8/2013

Ngày đăng 04/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 267
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/3/2013 đến ngày 01/7/2013

Ngày đăng 09/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 265
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 11/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 750
Ngày 24/4, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử...

Chỉ đạo của UBND quận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 04/04/2013 | 12:00 AM  | View count: 264
Thực hiện Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Ngày 01/02/2013, UBND quận Hoàng Mai thành lập...

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/2/2013 đến ngày 15/3/2013

Ngày đăng 21/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 286
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách các trường hợp được UBND quận cấp giấy chứng nhận từ ngày 5/12/2012 đến ngày 15/12/2012

Ngày đăng 02/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 271
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách các trường hợp được UBND quận cấp giấy chứng nhận từ ngày 5/10/2012 đến ngày 5/12/2012

Ngày đăng 06/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 293
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận cấp giấy chứng nhận từ ngày 01/10/2012 đến ngày 15/10/2012

Ngày đăng 19/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 276
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận