Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Thành phố Hà Nội tiếp tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 14/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 283
Ngày 11/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 53/2013/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Tại mục 2 phần III Nghị quyết này có nêu: "Tiếp...

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở tại các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên

Ngày đăng 14/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 316
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố có văn bản số 7513/UBND-TNMT ngày 08/10/2013 và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5644/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/10/2013, UBND...

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 325
Trong những năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy Hà...

Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn Quận năm 2014

Ngày đăng 21/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 321
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quận Hoàng Mai năm...

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/02/2014 đến ngày (28/02/2014)

Ngày đăng 17/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 315
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/01/2014

Ngày đăng 27/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 333
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/10/2013 đến ngày 31/10/2013

Ngày đăng 07/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 294
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/7/2013 đến ngày 15/8/2013

Ngày đăng 04/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 315
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/3/2013 đến ngày 01/7/2013

Ngày đăng 09/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 337
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 11/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 813
Ngày 24/4, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử...

Chỉ đạo của UBND quận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 04/04/2013 | 12:00 AM  | View count: 326
Thực hiện Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Ngày 01/02/2013, UBND quận Hoàng Mai thành lập...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận