Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/09/2016 | 05:01 PM  | View count: 653
Nội dung chi tiết xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận