Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tuyên truyền về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận

Ngày đăng 10/03/2017 | 08:51 AM  | View count: 1106
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của UBND Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an toàn quốc...

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 23/01/2017 | 09:35 AM  | View count: 964
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận