Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/09/2016 | 05:01 PM  | View count: 702
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về đăng ký đất đai, công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn Quận

Ngày đăng 17/08/2016 | 05:06 PM  | View count: 7107
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận