Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân

Ngày đăng 04/08/2016 | 11:26 AM  | View count: 483
Ngày 02/8/2016, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận