Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Quận Hoàng Mai: Phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016 và ra quân tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 07/06/2016 | 12:41 PM  | View count: 1051
Trong không khí cả nước hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016, Sáng ngày 04/6/2016, Quận Hoàng Mai trang trọng tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016 và ra quân tổng...

Danh mục công trình, dự án bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 25/05/2016 | 09:25 AM  | View count: 731
Đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàng Mai

Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 13/05/2016 | 05:15 PM  | View count: 3571
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận