Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
2 Công nhận báo cáo viên pháp luật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
3 Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
4 Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
5 Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đất đai
6 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
7 Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
8 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
9 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
11 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
12 Gia hạn thời gian tồn tại cho công trình, nhà ở được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng tạm mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
13 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiềm bồi thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
14 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
15 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
16 Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
17 Giải thể trường THCS tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
18 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; Hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất nông nghiệp mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
20 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đo đạc bản đồ và Viễn thám