ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận tổ chức kiểm tra điều lệ Hội năm 2022

Ngày đăng 26/09/2022 | 06:05 PM  | View count: 44
Thực hiện chương trình công tác năm, Kế hoạch của Hội LHPN quận Hoàng Mai về việc kiểm tra theo Điều lệ Hội năm 2022. Từ ngày 9/9 đến 16/9/2022, Hội LHPN Quận đã tổ chức kiểm tra điều lệ Hội tại 14...

Quận đoàn Hoàng Mai: Kết quả ấn tượng của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

Ngày đăng 23/09/2022 | 10:31 AM  | View count: 34
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị và nhân dân đang thiết lập trạng thái “bình thường mới”, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng,...

Hội đồng đội quận Hoàng Mai dâng hương báo công Bác tại khu di tích K9 - Đá Chông

Ngày đăng 23/09/2022 | 10:08 AM  | View count: 87
Sáng 17/9/2022, Đoàn đại biểu gồm 90 đồng chí đại diện Hội đồng Đội quận, Hiệu trưởng các nhà trường, Giáo viên TPT và các em Đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đã làm Lễ báo công dâng Bác và thực hiện...

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tại quận Hoàng Mai

Ngày đăng 23/09/2022 | 09:27 AM  | View count: 30
Sáng 09/9, Đoàn kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số...

Quận Hoàng Mai thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức

Ngày đăng 15/09/2022 | 01:21 PM  | View count: 44
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Quận Hoàng...

Quận Hoàng Mai thúc đẩy nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn toàn địa bàn Quận

Ngày đăng 15/09/2022 | 01:15 PM  | View count: 37
Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) “Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”, các cấp ủy...

Quận Hoàng Mai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 15/09/2022 | 01:09 PM  | View count: 95
Sáng ngày 08/9/2022, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng...

Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Ngày đăng 07/09/2022 | 05:40 PM  | View count: 64
Sáng ngày 23/8, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí...

Quận ủy Hoàng Mai trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022 trên toàn Đảng bộ Quận

Ngày đăng 07/09/2022 | 05:35 PM  | View count: 55
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); Thực hiện Công văn số 439-CV/QU ngày 15/8/2022 của Quận ủy Hoàng...

Bồi dưỡng Chuyên đề cho cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai năm 2022

Ngày đăng 05/09/2022 | 02:15 PM  | View count: 32
Căn cứ Quyết định số 1153-QĐ/QU ngày 04/8/2022 của Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh (CCB) quận Hoàng Mai năm 2022. Ngày 25/8/2022, tại Hội trường...

Đại hội chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Quận nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày đăng 29/08/2022 | 04:41 PM  | View count: 49
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 25/6/2022 của Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 19/8/2022, Chi bộ Hội LHPN Quận long...

Phụ nữ Hoàng Mai tích cực tham gia Hội thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 29/08/2022 | 04:38 PM  | View count: 43
Thực hiện Công văn số 255/BTV-TG ngày 21/7/2022 của Hội LHPN Hà Nội, Kế hoạch số 106-KH/QU ngày 18/7/2022 của Quận ủy Hoàng Mai triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ...

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy - Trung tâm Chính trị quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày đăng 22/08/2022 | 11:00 AM  | View count: 193
Chiều ngày 16/8/2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy - Trung tâm Chính trị quận Hoàng Mai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự động viên và tặng hoa chúc mừng Đại hội, có đồng chí Nguyễn Đức...

Lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/08/2022 | 10:18 AM  | View count: 41
Chiều 5/8, Ban Thường vụ Quận Đoàn Hoàng Mai tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ...

Hội Liên hiệp thanh niên Quận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cấp cở sở

Ngày đăng 18/08/2022 | 10:12 AM  | View count: 47
Chiều ngày 5/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận lần...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận