ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ MTTQ quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 04/06/2018 | 18:00  | View count: 156

Thực hiện Quyết định số 2042-QĐ/QU ngày 17/5/2018 của BTV Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ MTTQ quận năm 2018; Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 19/3/2018 của Ban Thường trực UBMTTQ quận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 30/5/2018 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ MTTQ quận

     Tới dự khai giảng lớp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo và đối ngoại Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Xuân Chinh - QUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo QU, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận cùng các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận; Ủy viên ủy ban MTTQ quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các phường; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

     Trong 01 ngày các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề đã được nghe các đồng chí giảng viên trao đổi, quán triệt các nội dung như:

     - Phổ biến, quán triệt Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

     - Tập huấn về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

     - Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, phát biểu những ý kiến thắc mắc và được các đồng chí giảng viên giải đáp, trao đổi góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở nâng cao kiến thức để giúp cho hoạt động Mặt trận tốt hơn, xây dựng hệ thống Mặt trận ngày càng hoạt động hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận