ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 và kế hoạch hỗ trợ các hộ thoát nghèo
Ngày đăng 10/07/2018 | 10:35  | View count: 338

Chiều ngày 02/7/2018, Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 và kế hoạch hỗ trợ các hộ thoát nghèo nhân kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận; Ban Vận động quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" Quận; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với các nội dung kế hoạch vận động Quỹ đề ra về mục tiêu, thời gian, hình thức… Bên cạnh đó, nhằm để công tác vận động đạt kết quả tốt, kế hoạch đã đề ra một số biện pháp chính để mỗi đơn vị căn cứ áp dụng cho phù hợp đối với mỗi đơn vị như: Ủy ban MTTQ quận và các phường phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các địa phương nghèo, hộ nghèo, các chương trình, dự án giảm nghèo; Ủy ban MTTQ quận và các phường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, trợ giúp hộ nghèo theo quy chế, hướng dẫn cách làm ăn, ưu tiên tạo việc làm cho lao động hộ nghèo…để họ có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo, hoà nhập với cộng đồng, đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay; Kiện toàn Ban vận động Quỹ ở quận và các phường, tổ chức triển khai vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban vận động, các bộ phận chức năng nghiệp vụ, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu, vận động xây dựng Quỹ, công khai kết quả, tiến độ ủng hộ và sử dụng Quỹ; Kết hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện hướng dẫn và giám sát thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở địa phương, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo; Các đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo năm 2018; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục điều tra, thống kê nhu cầu của hộ nghèo cần vật tư, giống, vốn, phương tiện sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo. Đồng thời kế hoạch đã nêu cụ thể phân công tổ chức thực hiện của MTTQ các cấp và nhiệm vụ đối với mỗi thành viên Ban vận động.

     Phát biểu tại hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Trưởng BVĐ quỹ đề nghị các thành viên Ban vận động là các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hoá công cuộc xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2018 đề nghị các đoàn thể tiếp tục rà soát cụ thể nhu cầu hỗ trợ, đánh giá khả năng thoát nghèo từ đó có đề xuất Ban vận động hỗ trợ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận