ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố Hà Nội thành lập Đoàn Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại phường Mai Động và Tân Mai
Ngày đăng 06/08/2018 | 16:50  | View count: 341

Sáng ngày 26/7/2018, tại trụ sở UBND phường Mai Động, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố do đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra nội dung thực hiện quy chế dân chủ của 02 phường Tân Mai và Mai Động

     Đón tiếp Đoàn Thành phố có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận; đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Trần Quý Thái - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đồng chí Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai. Thành viên Khối phường: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường; Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, đại diện Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Bí thư chi bộ khu dân cư, đại diện Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Thanh tra xây dựng, Địa chính, Thuế, Văn hóa Thông tin.

     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phường báo cáo kết quả thực hiện của phường. Thành viên Đoàn thành phố phân công chia tổ, làm việc cụ thể theo nhóm nhiệm vụ.

     Sau khi các nhóm thảo luận trao đổi thành viên của Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét như sau:

     Sự chuẩn bị nội dung để đoàn kiểm tra thực hiện của cả 02 phường là nghiêm túc, chuẩn bị tốt điều kiện, tài liệu, báo cáo nội dung minh họa các nội dung đã tổ chức thực hiện. UB MTTQ và Các đoàn thể chính trị-xã hội đã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động và là nòng cốt, vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Đảng viên, nhân dân. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt qua các văn bản, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ, làm đúng quy trình thực hiện dân chủ, việc dân chủ ngày càng được phát huy đạt hiệu quả. Chính quyền thực hiện tốt các quy trình thực hiện trong các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đầy đủ hệ thống các quy chế quy ước thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các thành viên ghi nhận các kiến nghị đề xuất của cơ sở để tổng hợp đề xuất với thành phố về chế độ chính sách đối với cán bộ khối vận, hoạt động của khối vận, đoàn thể các điểu kiện cơ sở đối với hoạt động chung của Tổ dân phố, tổ Dân vận, khu dân cư, của phường.

     Kết luận và phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận và đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố - trưởng đoàn:

     Buổi làm việc có chất lượng tốt, các đơn vị chuẩn bị tốt và sự quan tâm phối hợp của Quận ủy UBND quận đối với các nội dung yêu cầu của buổi Kiểm tra. Trong thời gian qua các phường đã chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, Đảng viên. Lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan UBND phường độ tuổi trẻ, nắm rất chắc nhiệm vụ của Đảng, chính quyền. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, xây dựng cơ bản nội dung Bộ quy chế quy ước đều được thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

     Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong các lĩnh vực thực hiện QCDC trong quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác Thuế, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Thực hiện và triển khai tốt công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và cũng là cơ hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Xây dựng phường ngày một phát triển.

     Tổ chức tốt hội nghị Đối thoại thực hiện quyết định 2200-QĐ/TU và đóng góp ý kiến thực hiện giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW; Thực hiện tốt quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11. Bên cạnh các hoạt động, nhiệm vụ đã thực hiên tốt, trong thời gian tiếp theo cần tập trung làm rõ các nội dung sau: Nghị quyết chuyên đề của chi bộ, Đảng bộ đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ; phân công cụ thể thành viên chịu trách nhiệm đối với nội dung thực hiện của từng Quy chế.

     Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng tập trung vào: Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thành ủy Hà Nội “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

     Tăng cường công tác kiểm tra để phát huy những điểm mạnh, việc làm tốt và rút kinh nghiệm, đề ra các gải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo để đạt được kết quả tốt nhất. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo-Nhà nước Quản lý-Nhân dân làm chủ, giám sát tốt chế độ chính sách của chính quyền đối với các đối tượng được hưởng chế độ, người có công. Tập trung cải cách hành chính, giải quyết tốt đơn thư và đặc biệt là nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc của mọi cán bộ công chức, người lao động.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận