ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Quận Hoàng Mai: Hội nghị đối thoại cấp phường năm 2018
Ngày đăng 08/08/2018 | 10:14  | View count: 368

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/QU ngày 10/5/2018; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội” quận Hoàng Mai năm 2018; trong tháng 7/2018, Quận ủy đã chỉ đạo 14/14 phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường

     Nhìn chung, công tác tổ chức hội nghị được các phường chuẩn bị chu đáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổng hợp các ý kiến của nhân dân; Đã được các đồng chí lãnh đạo nghiên cứu trả lời tại hội nghị những nội dung thuộc thẩm quyền; các nội dung khác được tổng hợp giao cho cán bộ chuyên môn, theo chức năng nhiệm vụ của mình nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện. Nhân dân trên địa bàn quận đồng tình ủng hộ nội dung đối thoại, đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe phản ánh của nhân dân, nắm bắt được tốt những vấn đề còn tồn tại búc xúc trong nhân dân và có thể qua việc tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cũng nhận định, đánh giá được nhiệm vụ của bản thân, điều chỉnh và có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường ngày càng phát triển.

     Tổng số đã có 14 bản tổng hợp ý kiến, đề xuất kiến nghị của MTTQ các phường và 152 ý kiến của đại biểu phát biểu tại 14 hội nghị của 14 phường. Các ý kiến tập trung vào nội dung: Về công tác giải phóng mặt bằng: kiến nghị tập trung tháo gỡ cơ chế chính sách, giá bồi thường hỗ trợ khi bàn giao mặt bằng…Vệ sinh môi trường: cải thiện điều kiện sống như thế nào với vấn đề ô nhiễm môi trường, bụi không khí, rác thải sinh hoạt…Về Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: vấn đề đầu tư các hạng mục công trình đường xóm ngõ, hệ thống đèn, điện chiếu sáng, hệ thống loa thông tin truyền thanh, nhà hội họp, thiết chế văn hóa, sân vui chơi cộng đồng trong nhân dân, vấn đề giao thông và trường học.

     Một số phường có nội dung đối thoại chuyên sâu tập trung như phường Mai Động có chuyên đề nội dung đối thoại về Vệ sinh môi trường với việc tập trung giải pháp giải quyết các nội dung liên quan đến rác thải sinh hoạt. Phường đã phối hợp và mời đồng chí Phó Giám đốc công ty ký hợp đồng thu gom rác đến dự, tiếp thu các ý kiến của đại biểu phát biểu tại hội nghị, đồng chí đã ghi nhận những vấn đề còn tồn tại, chưa tốt, để có biện pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tại phường Yên Sở nhân dân tập trung phản ánh kiến nghị về việc thực hiện chế độ chính sách khi các dự án triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng…

     Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã tham dự tại các phường Thanh Trì, Đại Kim và Vĩnh Hưng, đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đã phát biểu nêu ra những định hướng để phường có cách chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp với các ngành, các cơ quan chức năng. để giải quyết vấn đề, giúp cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.

     Tham dự với phường Định Công và Hoàng Văn Thụ, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai đã có những chỉ đạo thiết thực để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chủ chốt các phường thực hiện tốt hơn, chăm lo tốt hơn đến quyền và lợi ích của nhân dân, xây dựng phường ngày càng ổn định phát triển, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

     Qua hội nghị đã được tổ chức tại 14 phường, những nội dung đã thực hiện tốt cần được phát huy và tiếp tục mở rộng hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, như tổ chức hội nghị đã được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu, mục đích của Hội nghị, thời gian đúng tiến độ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cần thống nhất một số nội dung cụ thể như sau: Hình thức, phương pháp tổ chức hội nghị sao cho đồng nhất trong  toàn quận, đảm bảo triển khai tốt các nhiệm vụ công tác của đảng chính quyền nói chung và hoạt động dân vận năm 2018 nói riêng. Thời gian qua, đã được đánh giá tốt, với các nội dung về công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo, tín ngưỡng, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các Hội quần chúng trên địa bàn quận đã được đẩy mạnh, đánh giá tốt của các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh của tập thể nâng cao chất lượng, hiệu quả.

     Với sự thi đua của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự nỗ lực của 14 phường là rất quan trọng. Để kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, thiết thực chào mừng 10 năm ngày sát nhập địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (01/8/2008-01/8/2018); kỷ niệm 15 năm thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2018), Với quyết tâm thực hiện năm “Dân vận chính quyền” “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Năm 2018, với sự đổi mới về phương pháp thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân toàn quận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận