ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc Quận khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 05/09/2018 | 18:01  | View count: 205

Chiều ngày 16/8/2018, tại trụ sở UBND phường Yên Sở, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai tiến hành khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 03 của MTTQ Việt Nam khóa VIII; Công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng 8 tháng đầu năm 2018

     Dự hội nghị, có đồng chí Chử Đức Ngọc - Quận ủy viên, PCT Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai là trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí đại biểu đại diện Đảng ủy-HĐND-UBND-UBND phường; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường; Trưởng, phó Ban TTND, GSĐTCCĐ phường.

     Tại hội nghị, đại diện MTTQ phường đã báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tổng kết đó là: Nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW: Đánh giá việc thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW. Đánh giá vai trò chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện của MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát, phản biện xã hội. Vai trò chủ thể giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong giám sát, phản biện xã hội; Thực trạng về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong 05 năm qua; đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm, cách làm hay; Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Đề xuất, kiến nghị.

     Nội dung tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII: Đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo, thực hiện, kết quả đạt được của chương trình trong nhiệm kỳ, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; Kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Quận trong giai đoạn hiện nay để xây dựng chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019 - 2024.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận