ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018
Ngày đăng 07/09/2018 | 17:48  | View count: 698

Sáng ngày 30/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và triển khai công tác tặng quà các hộ nghèo. Tới dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí trong Ban vận động Quỹ vì người nghèo quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 14 phường trên địa bàn quận

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo MTTQ quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018 và báo cáo kết quả đi rà soát, thẩm định việc hỗ trợ các hộ nghèo.

     Trong tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã triển khai nhiều nhiệm vụ như: hướng dẫn Đại hội MTTQ các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019-2024. Phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2018. Phối hợp và tham gia các đoàn giám sát với HĐND và các Ban của HĐND quận; các ngành liên quan của quận theo chương trình kế hoạch giám sát. Tổ chức giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Hướng dẫn Ban thường trực UBMTTQ 14 phường triển khai việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội việc thực hiện Chương trình hành động số 03 của MTTQ Việt Nam khóa VIII. Triển khai nhiệm vụ ổ chức tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức đoàn đi thẩm định, rà soát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo.

     Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nhất trí với các kết quả và nhiệm vụ MTTQ quận đã báo cáo đồng thời cũng trao đổi một số nội dung thực hiện trong thời gian tới.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đề nghị Ban TT MTTQ các phường căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm MTTQ quận đã đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận