ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đánh giá 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày đăng 08/10/2018 | 16:12  | View count: 590

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp với phòng Tài Nguyên và Môi trường quận đánh giá triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn quận trong hơn 2 năm qua

     Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 44/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 21/6/2016 giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Tài Nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch phối hợp số 29/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 19/9/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận với các tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

     Trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện: Sau khi tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp số 29/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 19/9/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận với các tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận, Ban Trị sự Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo, Đạo Tin lành. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã xây dựng và triển khai nhiểu văn bản hướng dẫn tới cơ sở trong việc tiến hành ký kết với cơ sở thờ tự về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng nội dung ký kết mẫu để các khu dân cư căn cứ thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư. Hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo tổ chức ký kết giao ước thi đua hàng năm và các nội dung ký kết bao gồm nội dung “giữ gìn vệ sinh môi trường”.

     Công tác phối hợp biên soạn, cung cấp cho cộng đồng các tôn giáo và địa bàn dân cư kiến thức về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu: MTTQ phối hợp với UBND Quận tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, trên hệ thống loa phát thanh của các phường để tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trên địa bàn quận về trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường vào các ngày Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

     Cung cấp tài liệu, tờ rơi về công tác vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết tới Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư để tuyên truyền trong cộng đồng dân cư. Phát hành các văn  bản Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, 2018 và các kế hoạch triển khai tới cơ sở, các tổ chức thành viên trong đó có Ban Trị sự Phật giáo và Ban Đoàn kết Công giáo.

     Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường hay các pano, khẩu hiệu.

     Phối hợp với UBND quận tập huấn cho cán bộ cấp quận, phường và công an Quận, phường về Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các phường đã hướng dẫn các khu dân cư đưa công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong những nội dung ra bàn tại Hội nghị đại biểu nhân dân để nhân dân cùng nhau thảo luận vấn đề vệ sinh môi trường. 100% các tổ dân phố tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân hàng năm.

     Tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền trong tín đồ phật giáo về việc hạn chế đốt hương, đốt vàng mã, tuyên truyền việc không vứt túi nilon khi thả cá phóng sinh. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng tôn giáo tới khu dân cư và các chức sắc chức việc tôn giáo.

     Phối hợp hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do mưa đá, bão, lốc, lụt, hạn hán xảy ra trước khi các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức can thiệp, giải quyết; cộng đồng tôn giáo và dân cư chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, trường hợp khó khăn, bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh...

     Tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 05/MTTQ-BTT ngày 31/5/2017 công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 tới cơ sở, các tổ chức thành viên trong đó có Ban Trị sự Phật giáo và Ban Đoàn kết Công giáo.

     Tổ chức triển khai kế hoạch ra quân phòng chống sốt xuất huyết tới hơn 200 đại biểu ở khu dân cư năm 2017, tại lễ ra quân, ngoài những nội dung chung, đồng chí Chủ tịch MTTQ quận nhấn mạnh và đề nghị các Trưởng ban công tác Mặt trận tiếp tục thực hiện những nội dung tại bản cam kết ký với cơ sở thờ tự về vệ sinh môi trường.

     Ban TT MTTQ quận trực tiếp tổ chức hội nghị phát động chiến dịch dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các khu dân cư. Yêu cầu Ban Thường trực MTTQ phường, Trưởng ban công tác MT khu dân cư trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết và trực tiếp dọn vệ sinh môi trường.

     Phối hợp cùng các cơ quan phát hiện tố giác; phối hợp giám sát các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

     Toàn bộ cán bộ của Ban Thường trực MTTQ quận tham gia các đoàn kiểm tra vệ sinh hàng tuần ở cơ sở. Tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường do quận phát động. Thành lập Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận năm 2017. giám sát trực tiếp đối với phường Trần Phú, Hoàng Liệt, Mai Động, chủ yếu tập trung giám sát về vấn đề ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm môi trường sống; thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của khu dân cư; rác thải xây dựng; sản xuất và chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường…

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị về công tác tiến hành ký cam kết và kết quả các địa bàn khu dân cư có các cơ sở thờ tự đều tiến hành ký cam kết đảm bảo nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của quận. Phối hợp UBND Quận đã tiến hành kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, trong số đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với một số đơn vị vi phạm.

     Kết quả đạt được: Đa số bà con giáo dân, các tín đồ và nhân dân tại các khu dân cư đã bước đầu ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nên đã tiến hành giữ gìn cảnh quan nơi công cộng và vệ sinh trong gia đình, tham gia các hoạt động về vệ sinh môi trường. Tiêu biểu như Họ giáo Khuyến Lương: bà con giáo dân cùng nhân dân trong khu dân cư chung tay vệ sinh môi trường đường, ngõ phố hàng ngày, tuyên truyền đến nhân dân tăng cường tinh thần đoàn kết. Các phật tử đã bước đầu hạn chế việc đốt hương, đốt vàng mã.

     Phát biểu tại hội nghị Đánh giá 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng chí Nguyễn Anh Cường cho rằng Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ quận đến cơ sở. Quận luôn quan tâm tăng cường năng lực và phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Công tác phối hợp giữa MTTQ, Phòng Tài nguyên môi trường với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn chặt chẽ và triển khai đồng bộ đến phường và Khu dân cư. MTTQ các cấp từ quận đến khu dân cư thật sự quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt, có sự kiểm tra sát sao trong quá trình thực hiện. Khu dân cư và các cơ sở thờ tự có mối liên hệ gần gũi đoàn kết và hợp tác trong quá trình triển khai thể hiện tinh thần đoàn kết lương giáo. Trong thời gian tới MTTQ tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới các chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào có đạo. Tăng cường năng lực và phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường; Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các nội dung chủ yếu thực hiện tại khu dân cư; những gương điển hình tiên tiến tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn khu dân cư tổ chức các đợt ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cam kết thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, cam kết xây dựng khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp…Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các phường trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật. Tập trung giám sát về vấn đề ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm môi trường sống; thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của khu dân cư; rác thải xây dựng; sản xuất và kinh doanh gây ô nhiễm môi trường…

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận