ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

MTTQ quận Hoàng Mai tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI
Ngày đăng 12/10/2018 | 15:35  | View count: 294

Sáng ngày 08/10/2018, tại phòng họp 212 trụ sở quận Hoàng Mai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI; sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

     Tới dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Đào Minh Chi - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí trong Ban vận động Quỹ vì người nghèo quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 14 phường trên địa bàn quận.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo MTTQ quận trình bày các nội dung báo cáo tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI; sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

     Đối với kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ từ Quận đến phường đã chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội thành công tốt đẹp đáp ứng yêu cầu đề ra, tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Nhân dịp ngày hội, BTT MTTQ các phường báo cáo cấp ủy đăng ký 01 khu dân cư đón các đồng chí lãnh đạo quận và phường về dự vì thế ngày hội của khu dân cư đều được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Việc các đồng chị lãnh đạo các cấp về dự Ngày hội tại khu dân cư đã thể hiện sự quan tâm, gần dân, sát dân và tạo niềm tin trong nhân dân. Nhiều hoạt động văn hóa mang đậm nét dân tộc như múa rồng, múa lân; các hoạt động thể thao như bóng bàn, bóng chuyền, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh diễn ra trong ngày hội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong dịp này, quỹ Vì người nghèo quận và phường quan tâm tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhằm thể hiện tính nhân văn, thương người như thể thương thân, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Về kết quả 3 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ quận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Có nhiều nội dung mới và sáng tạo như tổ chức các hội nghị tọa đàm; tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền; các phong trào, cuộc vận động đều đạt kết quả tốt.  Đặc biệt đã chú trọng tập trung thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; thực hiện tốt hoạt động trợ giúp hộ nghèo; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” BCĐ đã phối hợp tổ chức hội chợ và các hội nghị tuyên truyền, tập huấn; Chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Tình hình địa phương ổn định, kinh tế tăng trưởng, văn hóa xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm. Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW¸ Quyết định số 218-QĐ/TW được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ trong hệ thống MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến phường. Sau đó, Ủy ban MTTQ các phường báo cáo cấp ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tới các Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể khu dân cư. MTTQ quận đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW cho cán bộ trong hệ thống MTTQ quận với sự tham gia của gần 1.500 lượt người (lớp tập huấn giám sát chuyên đề năm 2016; Hội nghị tọa đàm nâng cao năng lực giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc các cấp quận Hoàng Mai năm 2017). MTTQ các phường đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, tập huấn việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW cho cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường mình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, tọa đàm, lớp tập huấn…

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung vào các báo cáo đánh giá mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã xây dựng.

     Ngoài các nội dung được đánh giá tại các báo cáo trên, Ban TT Ủy ban MTTQ quận đã triển khai các nhiệm vụ tiếp theo trong 3 tháng cuối năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đề nghị Ban TT MTTQ các phường căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm MTTQ quận đã đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận