ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:43  | View count: 260

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức triển khai chương trình công tác năm, phát động thi đua và Ký kết chương trình phối hợp, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ quận. Tới dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Lê Minh Trường - UVTV, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận; đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các Đoàn thể Chính trị-xã hội quận, Ủy viên Ủy ban MTTQ quận và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường

     Năm 2019, Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện chủ đề năm 2019 là năm “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”, năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2015-2020, đồng thời là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

     Mở đầu hội nghị, đồng chí Chử Đức Ngọc - QUV, PCT UB MTTQ quận triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận triển khai Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua năm 2019, triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ quận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi vị ủy viên Ủy ban MTTQ quận cũng như cán bộ MTTQ các cấp, trong thời gian tới, tổ chức Mặt trận và phong trào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc quận sẽ thu được nhiều thành tích mới, to lớn hơn nữa. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp quận Hoàng Mai cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019-2024. Tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, trên cơ sở nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của từng đơn vị. Tổ chức giám sát về Quản lý đất đai, TTXD, QCDC, VSMT, giải quyết đơn thư, nêu gương của cán bộ, đảng viên người đứng đầu. Tổ chức phản biện xã hội: Các văn bản dự thảo Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội, các vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tổ chức tham gia góp ý xây dựng Đảng vào các báo cáo, văn kiện chính trị chuẩn bị đại hội đảng các cấp và thông báo xây dựng Chính quyền tại các kỳ họp của HĐND các cấp. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 (hướng dẫn nhân dân bàn cụ thể việc tự giác thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng). Tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, Đảo Việt Nam năm 2019 và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cấp trên phát động. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành công tác GPMB thực hiện các dự án. Đoàn kết phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và đột xuất của địa phương và cấp trên chỉ đạo, để xứng đáng với năm 2019. Mặt trận Tổ quốc các cấp thi đua lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. 

     Trong không khí phấn khởi và long trọng của hội nghị, Ủy ban MTTQ 14 phường đã ký kết giao ước thi đua với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận