ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Trường Thể dục thể thao thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai
Ngày đăng 09/05/2019 | 16:27  | View count: 170

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/BCĐ, ngày 18/03/2019 về kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, ngày 06/5/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai đã tổ chức kiểm tra tại Trường Thể dục thể thao thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai

     Thành viên Đoàn kiểm tra của Quận: Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Trần Quý Thái - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Minh Chi - Phó trưởng ban Dân vận, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai, đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai; đại diện phòng Quản lý đô thị quận, phòng Nội Vụ quận, phòng Tư Pháp quận.

     Đồng chí Đào Minh Chi - Phó trưởng Ban Dân vận, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai tuyên bố lý do nọi dugn hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn kiểm tra Quận, chủ trì hội nghị kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị. Gợi ý các nội dung đoàn kiểm tra cần tìm hiểu thêm để các đại biểu và thành viên đoàn kiểm tra tham dự tại hội nghị thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến.

     Trường TDTT thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hoàng Mai, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Trường có chức năng, nhiệm vụtổ chức huấn luyện, phổ cập kỹ thuật cơ bản các môn thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi, cung cấp hạt nhân cho phong trào thể dục thể thao cơ sở, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn quận và thành phố. Hiện nay, tổng số nhân sự làm việc tại trường là 14 người, trong đó có 05 biên chế, 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 05 hợp đồng có thoả thuận của UBND quận Hoàng Mai. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo nhà trường đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, kế hoạch hoạt động của trường năm 2019 đến cán bộ công nhân viên, định kỳ tổ chức họp giao ban tháng, quý, 6 tháng, hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo và các nhiệm vụ khác được UBND quận giao, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức từ đó đưa ra kế hoạch, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

     Mặc dù với đặc điểm cán bộ biên chế tại trường hiện nay ít người, sự phân công trách nhiệm trong cấp ủy mới, thời gian gian ngắn do đó trường chưa kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng và kiểm tra quy chế dân chủ, Chưa phân công trách nhiệm cụ thể trong ban giám hiệu và các phòng ban trong nhà trường. Song Ban Giám hiệu nhà trường đã nghiêm túc thực hiện chuẩn bị báo cáo, các quy chế thực hiện trong nhà trường theo yêu cầu của Quận ủy, Ban Chỉ đạo Quận, Đoàn Kiểm tra.

     Nhà trường đề xuất một số kiến nghị: Đề nghị được quan tâm tạo điều kiện để nhà trường có thể được khai thác đưa mô hình kinh doanh dịch vụ các trang thiết bị phục vụ hoạt động thể dục thể thao phục vụ hoạt động vui chơi giải trí các bộ môn trong khuôn viên nhà trường nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà trường.

     Mô hình bể bơi có thể có cơ chế kêu gọi hình thức xã hội hóa để có thể đưa vào khai thác sử dụng bốn mùa;

     Phối kết hợp chặt chẽ với các nhà trường trên địa bàn quận để công tác đào tạo các bộ môn thể thao được hiệu quả, thu hút đông đảo các em tham gia;

     Việc tập huấn kỹ năng cho cán bộ công nhân viên nhà trường về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

     Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn kiểm tra Quận yêu cầu Ban chỉ đạo của trường Thể dục thể thao thanh thiếu nhi tập trung làm tốt các nội dung sau:

     - Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng và kiểm tra quy chế dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể trong ban giám hiệu và các phòng ban trong nhà trường, có bộ quy chế từng nội dung cụ thể, rà soát bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định;

     - Cần tập trung chủ động đề xuất các giải pháp tối ưu tăng thu cho nhà trường;

     - Chi bộ ra Nghị quyết chuyên đề về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại trường;

     - Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết về Quy chế Dân chủ;

     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các phòng ban chuyên môn của Nhà trường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận