ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Trường Tiểu học Yên Sở và Trường THCS Tân Định
Ngày đăng 16/05/2019 | 10:54  | View count: 564

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy và Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai đã tổ chức kiểm tra tại trường Tiểu học Yên Sở và trường THCS Tân Định. Thành viên đoàn kiểm tra của quận do đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Trưởng đoàn; đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí lãnh đạo đại diện của các phòng ngành chức năng; Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của Trường, Ban giám hiệu các nhà trường

     Hoạt động của Ban Chỉ đạo tại 02 trường: Chi bộ và Ban Giám hiệu và tập thể 02 trường thể hiện là địa chỉ tin cậy, uy tín đối với học sinh và nhân dân trên địa bàn trong và ngoài quận Hoàng Mai. là những Tập thể đoàn kết, thống nhất, chia sẻ và có nhiều thành tích tốt trogn quá trình dạy và học cũng như phong trào thi đua tại địa phương.

     Cấp ủy, tập thể lãnh đạo 02 nhà trường đã quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản của các cấp: Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành QSuy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và chuyên đề học tập năm 2018-2019 với nội dung “Xây dựng phong cách người đứng đầu…” và “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp Công lập; Nghị định số 149/2018/ NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

     Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở tại nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong ban chỉ đạo. Hệ thống văn bản thực hiện QCDC tốt. Xây dựng kế hoạch, kiện toàn BCĐ kịp thời khi có thay đổi về nhân sự. Tổ chức họp và thực hiện Quy chế dân chủ bài bản, công khai, với nhiều hình thức theo quy định.

     Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức xây dựng dự thảo các kế hoạch xin ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sau đó điều chỉnh, bổ sung ban hành văn bản chính thức. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức để xây dựng các chỉ tiêu năm học, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch trên cơ sở tổ chức tốt ngay từ Hội nghị cấp tổ, từ việc đăng ký thi đua của từng cá nhân. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ hội họp: Họp giao ban Ban giám hiệu hàng tuần; họp Hội đồng sư phạm hàng tháng; họp Hội đồng trường, Ban thi đua theo các đợt xét thi đua, khen thưởng; họp các Ban chỉ đạo quy chế dân chủ theo quý, đánh giá kết quả thực hiện QCDC trong quý, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý tiếp theo.Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận, tổ, nhóm, cá nhân theo kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ đã xây dựng. Thực hiện nghiêm túc việc công khai trong nhà trường. Mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên đều được biết các thông tin, chủ trương của trường, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV. 

     Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn kiểm tra Quận yêu cầu các nhà trường tập trung làm tốt các nội dung sau:

     - Rà soát bổ sung nội dung thực hiện bộ Quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhà trường đảm bảo đúng quy định. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ ở của trường thường xuyên, khoa học.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền, hình thức công khai để cán bộ giáo viên người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân nắm chắc các nội dung, hoạt động của Nhà trường về thực hiện quy chế dân chủ để công tác dạy và học ngày càng đạt hiệu quả cao.

     - Ban Chỉ đạo của các nhà trường cần có các biện pháp thực hiện sâu hơn để thể hiện rõ và nâng cao vai trò trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường, phát huy sức trẻ trong lực lượng giáo viên độ tuổi đoàn, đảng viên trẻ.

     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ.

     - Tập trung việc đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường không để các hàng quán bán hàng, các tệ nạn xã hội và khi đưa đón học sinh đến trường có ý thức để không ảnh hưởng đến giao thông; chý ý phòng ngừa nạn Bạo lực học đường; trang bị các kỹ năng sống cụ thể Môn Bơi, trèo, kỹ năng phòng vệ bản thâm khi bị xâm hại thân thể để bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh khi có sự cố, thiên tai.

     - Đối với trường Tiểu học Yên Sở - phường Yên Sở: Với đặc điểm tình hình phát triển đô thị của phường nhà trường và phường cần phải dự báo được số lượng học sinh, tình hình phát triển khi các khu đô thị, khi dự án đưa cư dân về sinh sống trên địa bàn phường. Từ đó, đưa ra những đánh giá, nhận định về thuận lợi khó khăn bàn bạc giải pháp tháo gỡ, kiến nghị đề xuất và phát huy được các thế mạnh vốn có của tập thể nhà trường. Cụ thể sẽ phối hợp với Đảng ủy, UBND phường làm đề xuất và có kế hoạch để xây dựng phương án cải tạo sửa chữa xây dựng lớp học và cải tạo sân chơi.

     - Đối với trường THCS Tân Định- phường Tương Mai: Nhà trường đã có một bề dày thành tích tốt trong việc dạy và học cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa chất lượng hơn nữa, làm sao giảm tỷ lệ học sinh yếu kém hàng năm. Chi bộ đề xuất kết nạp số lượng nhiều đảng viên hơn nữa.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận