ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai tổ chức “Lễ báo công dâng Bác”
Ngày đăng 20/05/2019 | 16:08  | View count: 736

Sáng ngày 11/5/2019, Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai tổ chức “Lễ báo công dâng Bác” tuyên dương 118 đồng chí điển hình tiêu biểu trong phong trào “Công nhân giỏi” và “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” quận Hoàng Mai

     Tại lễ báo công, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai và các đại biểu đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm thành kính sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn. Thay mặt đoàn, đã báo cáo với Bác những thành tích nổi bật mà LĐLĐ Quận đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”, “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam luôn hăng hái đi đầu trên mọi lĩnh vực, hoạt động thi đua, các cấp Công đoàn Quận Hoàng Mai đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàng Mai, triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”. Trong năm 2019, đông đảo công nhân, viên chức, lao động quận Hoàng Mai nhiệt tình hưởng ứng. công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Quận đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đơn vị, ngành và địa phương gắn với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu cải tiến và sáng kiến kinh nghiệm vào sản xuất, công tác. Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, hưởng ứng phong trào thi đua, trong năm qua nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Quận đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thử thách, vừa “Giỏi việc nước”, vừa “Đảm việc nhà”. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các cấp công đoàn Quận đã tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân, viên chức, lao động và cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị như phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong ngành giáo dục từ đó tạo sự đa dạng phong phú mà vẫn đảm bảo các nội dung chủ yếu của phong trào, đồng thời gắn với việc thực hiện “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động và các phong trào khác do tổ chức Công đoàn phát động luôn là mục tiêu, là động lực để nữ công nhân, viên chức, lao động phấn đấu.  Phát huy tốt phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, giàu đức hy sinh, kiên trì, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác, các chị luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội, thể hiện rõ nét ở từng lĩnh vực công tác.

     Kết quả có gần 2.000 lượt công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở trong đó có 41 “Công nhân giỏi” cấp Quận, có 235 tập thể, 3.084 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 47 tập thể, 77 cá nhân cấp Quận. Bên cạnh đó, có 308 sáng kiến cấp cơ sở làm lợi 2,2 tỷ đồng và nhiều công trình sản phẩm có ý nghĩa chính trị kinh tế - xã hội cao được UBND, LĐLĐ Thành phố gắn biển, khen thưởng.   

     Các đại biểu Công nhân giỏi và Giỏi việc nước - Đảm việc nhà quận Hoàng Mai nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Người, không ngừng đẩy mạnh, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần xây dựng đội ngũ những người lao động có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, Quận và đất nước.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận