ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại phường Giáp Bát quận Hoàng Mai năm 2019
Ngày đăng 30/05/2019 | 18:06  | View count: 1655

Ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai đã tổ chức kiểm tra tại phường Giáp Bát về việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra; thành viên tham gia đoàn gồm đại diện phòng Quản lý đô thị quận, phòng Nội vụ quận, phòng Tư pháp quận, phòng Tài Nguyên Môi trường, Chi cục thuế quận Hoàng Mai

     Phường Giáp Bát có diện tích 0,60 km2  là một trong 49 phường, xã được Thành phố xác định địa bàn trọng điểm phức về trật tư an toàn xã hội, là đầu mối giao thông phía Nam của Thành phố, bao gồm các tuyến đường Giải Phóng, Trương Định, đồng thời có tuyến phố Kim Đồng là những tuyến giao thông chính của quận. Dân số 16.389.000, được chia thành 9 khu dân cư, 54 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 889 Đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ khu dân cư, 6 chi bộ cơ quan với 1.250 đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo quy định 76/TW. Trên địa bàn phường có nhà thờ Làng Tám và một số theo đạo Thiên chúa giáo do đó công tác tôn giáo tại phường cũng có những vấn đề tiềm ẩn. Là phường đã được đô thị hoá, có nhiều thuận lợi về phát triển kinh tế theo hướng Kinh doanh dịch vụ, thương mại và sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp.

     Các kết quả thực hiện nổi bật tại phường Giáp Bát, Trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019 phường đã tập trung đầu tư được công trình lắp đặt 37 camera an ninh trên toàn địa bàn phường, cải tạo nâng cấp nhà Hội họp khu dân cư số 2, cải tạo nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, làm biển sân chơi cộng đồng tại ao bô phường Giáp Bát; Trồng 03 cây bóng mát tại vỉa hè trường Mần Non Giáp Bát và làm vường hoa ở tam giác đầu ngõ 553 đường Giải Phóng bằng nguồn xã hội hóa với tổng số tiền là: 570.000.000 đồng. Công tác quản lý trật tự xây dựng: trên địa bàn phường có tổng số công trình khởi công xây dựng: 72 công trình. Dã thu thuế tỷ lệ đạt 100% được 200 triệu đồng và chỉ có  01 Công trình vi phạm (UBND phường đã xử lý).

     Kết luận Hội nghị đồng chí Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trưởng đoàn kiểm tra Quận đánh giá tình hình thực hiện của phường Giáp Bát như sau:

     Đảng ủy, Ban chỉ đạo phường, UBND phường Giáp Bát thường xuyên quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện Quy chế dân chủ khá bài bản, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Năm “Dân vận chính quyền”. Thực hiện Thu ngân sách Tốt đạt biệt trong công tác xây dựng các công trình xây dựng, Công tác Quản lý trật tự xây dựng được thực hiện niên yết, dán thông báo công khai giấy phép, Cần tập trung bổ sung sổ liệu kết quả cụ thể để minh chứng các nội dugn đã thực hiện làm sáng rõ kết quả trong báo cáo.

     1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Giáp Bát.

     2. Cần tập trung Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nắm chắc các nội dung, các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ để công tác quản lý của phường và việc chấp hành của nhân dân được thuận lợi.

     3. Rà soát bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định.

     4. Cần xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đến từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phường để thực hiện Quy chế dân chủ đạt hiệu quả. Xác định rõ mục đích nội dung ý nghĩa, yêu cầu của nhiệm vụ đảm bảo xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân và bám sát nhiệm vụ chính trị của phường. Tổ chức sơ tổng kết định kỳ và theo từng chuyên đề để rút kinh nghiệm.

     5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ. Nhân rộng các mô hình, tạo sự lan tỏa tốt trong nhân dân. Lấy kết quả thực hiện Quy chế dân chủ để làm tiêu chí bình xét thi đua.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận