ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại phường Định Công quận Hoàng Mai năm 2019
Ngày đăng 30/05/2019 | 18:24  | View count: 1459

Đoàn Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 quận Hoàng Mai đã làm việc tại phường Định Công trong ngày 27 tháng 5 năm 2019, trưởng đoàn do Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; thành viên tham gia đoàn gồm đại diện Phòng chuyên môn thuộc quận Hoàng Mai

     Phường Định Công nằm ở phía Tây Bắc quận Hoàng Mai, tiếp giáp với nhiều phường thuộc quận Hoàng Mai, Thanh Xuân; có tổng diện tích đất tự nhiên 275,5ha; có tốc độ đô thị hóa nhanh; dân số toàn phường 47.848 nhân khẩu/13.895 hộ, được chia thành 25 khu dân cư, 76 tổ dân phố; có 2.153 đảng viên (chính thức: 2.134 đ/c, dự bị:19 đ/c, miễn sinh hoạt: 414 đ/c), 3.300 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, sinh hoạt tại 31 chi bộ (25 chi bộ KDC, 05 chi bộ HCSN, 01 chi bộ HTX); nhìn chung cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của QU-HĐND-UBND và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Phòng, Ngành của Quận, đây là điều kiện thuận lợi cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường.

     Tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh, thành phần dân cư phức tạp; kết cấu cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng tiềm ẩn nhiều phức tạp; những vi phạm trong công tác quản lý đất đai-TTXD còn tồn tại của nhiều năm trước chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều dự án lớn liên quan đến giải phóng mặt bằng cần được thực hiện song còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan tới các quy hoạch “treo”, thời gian kéo dài (đường 2,5 từ năm 2002 đến nay đã 17 năm; 11ha; 100,9ha; A1/CXKV; thoát nước giai đoạn II), 19 dự án nhà, Khu đô thị, công viên hồ điều hòa, đường giao thông đã, đang và sắp triển khai với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nguồn vốn của các doanh nghiệp; công tác tôn giáo chùa Liên Hoa chưa được giải quyết dứt điểm; nhận thức và việc chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, với những đặc điểm trên đây phường Định công được coi là địa bàn trọng điểm của quận đó là những khó khăn không nhỏ tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường nói riêng.

     Đảng ủy chỉ đạo BCĐ QCDC phường xây dựng chương trình công tác năm 2018, 2019; xây dựng ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; khen thưởng 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; UBND phường xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội “Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”, Kế hoạch thực hiện năm dân vận chính quyền, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết xây dựng Đảng, Xây dựng chính quyền. Đảng ủy xây dựng kế hoạch hằng năm về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường Định Công theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy và các Kế hoạch của Quận ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 03 bộ QCDC mẫu của UBND Quận đối với công tác quản lý TTXD, GPMB, thu thuế đối với các hộ kinh doanh; chỉ đạo rà soát bổ sung các Quy chế, Quy ước Tổ dân phố “Văn minh-An toàn-Sạch đẹp” (76/76 tổ dân phố = 100%).

     Chính vì xác định được các khó khăn của phường, do vậy, Đảng ủy, BCĐ của phường đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai thực hiện QCDC nên đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể: Năm 2018 phường đã xã hội hóa nâng cấp đổ bê tông đoạn đường trong ngách 31 phố Định Công Thượng với số tiền 95 triệu đồng, xã hội hóa kè Ao Đình khu hạ với số tiền gần 2 tỷ đồng, Công trình xây dựng tường rào nghĩa trang khu trại với kinh phí gần 1tỷ đồng, Trồng cây tại Khu tưởng niệm Bác Hồ 80 triệu đồng, Hội làng truyền thống trên 300 triệu đồng, 05 loại quỹ vận động trong nhân dân đạt 932.804.000 đồng, quỹ vì trường sa thân yêu năm 2018 đạt 368.000.000 đồng, năm 2019 đạt 319.695.000 đồng. Trong công tác quản lý trật tự xây dựng: Tổng số công trình khởi công xây dựng 147 công trình; có phép: 140, trong đó: sai phép 02 (01 cấp phép bổ sung, 01 tự khắc phục tháo dỡ phần sai phép-dự án nhà cán bộ CATP.HN); không phép: 03 (đang xin cấp phép tại UBNDQ); trái phép trên đất công, đất nông nghiệp: 04 (đã cưỡng chế triệt để khôi phục hiện trạng ban đầu). Số tiền xử phạt VPHC là: 226.500.000 đồng. Số tiền thu thuế xây dựng là: 204.000.000 đồng.

     Tại hội nghị đã nghe 09 ý kiến thảo luận đóng góp bổ sung các kết quả đã thực hiện được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong việc thực hiện QCDC tại phường Định Công. Qua báo cáo và các ý kiến đoàn kiểm tra đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của phường đã chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra của quận, xây dựng nội dung báo cáo và chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn đầy đủ, thành viên Ban Chỉ đạo của phường tham dự họp nghiêm túc.

     Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trưởng đoàn kiểm tra Quận đánh giá tình hình thực hiện của phường như sau: Phường Định Công đã thực hiện tốt một số nội dung, tuy nhiên cần tập trung bổ sung số liệu kết quả cụ thể để minh chứng các nội dung đã thực hiện.

     1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Định Công.

     2. Cần tập trung Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nắm chắc các nội dung, các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ để công tác quản lý của phường và việc chấp hành của nhân dân được thuận lợi.

     3. Rà soát bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định.

     4. Cần xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đến từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phường để thực hiện Quy chế dân chủ đạt hiệu quả. Xác định rõ mục đích nội dung ý nghĩa, yêu cầu của nhiệm vụ đảm bảo xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân và bám sát nhiệm vụ chính trị của phường. Tổ chức sơ tổng kết định kỳ và theo từng chuyên đề để rút kinh nghiệm.

     5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ. Nhân rộng các mô hình, tạo sự lan tỏa tốt trong nhân dân. Lấy kết quả thực hiện Quy chế dân chủ để làm tiêu chí bình xét thi đua của mỗi cán bộ công chức và các tập thể tạo động lực thi đua để hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận