ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận tổ chức kiểm tra theo điều lệ Hội
Ngày đăng 27/08/2019 | 09:54  | View count: 243

Thực hiện chương trình công tác hội năm 2019, Kế hoạch số 54/KH-BTV ngày 20/2/2019 của Hội LHPN quận Hoàng Mai về tổ chức thực hiện công tác kiểm tra năm 2019; Công văn số 112/CV-BTV ngày 05/8/2019 của Hội LHPN quận Hoàng Mai về việc kiểm tra theo Điều lệ Hội năm 2019. Từ ngày 20/8/2019 đến 21/8/2019 Hội LHPN Quận đã tổ chức kiểm tra theo điều lệ Hội 14 phường trên địa bàn Quận

     Thành phần đoàn kiểm tra gồm đồng chí đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Hội LHPN Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Đặng Thị Thanh Bình - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận; các đồng chí phó chủ tịch Hội LHPN quận, cùng các bác, các chị trong Ban Thường vụ Hội LHPN thuộc 14 phường.

     Nội dung kiểm tra với 6 nội dung: Việc chấp hành Điều lệ Hội; việc thực hiện Nghị quyết của tổ chức Hội các cấp; Công tác kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Hội LHPN cấp quận, phường; cán bộ chi, tổ phụ nữ (nếu có); Công tác quản lý và phát triển hội viên; Việc xây dựng, quản lý, sử dụng hội phí, quỹ hội và các nguồn quỹ khác; Về kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; Hệ thống sổ sách: Sổ Nghị quyết BCH, sổ quản lý hội viên, sổ theo dõi thu, chi quỹ hội, hội phí, từ thiện, sổ theo dõi giải quyết đơn thư.

     Qua kiểm tra 14/14 phường đều chấp hành đúng điều lệ, Nghị quyết, quyết định của tổ chức Hội các cấp. Công tác quản lý hội viên được chú trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ, coi công tác phát triển hội viên là then chốt. Xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội đúng theo quy định. Việc kiểm tra giám sát công tác VSMT, vệ sinh ATTP, việc thực hiện điều lệ hội tại các chi tổ hội được thực hiện định kỳ theo kế hoạch. Hệ thống sổ sách đầy đủ, lưu trữ bài bản.

     Tại buổi kiểm tra có nhiều ý kiến đóng góp, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về phát triển hội viên, về công tác từ thiện, công tác VSMT được tiếp tục duy trì nhân rộng. Những khó khăn trong công tác phát triển hội viên, cập nhật hệ thống sổ sách, nâng cao chất lượng nội dung tài liệu sinh hoạt, trong giới thiệu việc làm đã được đồng chí Đặng Thị Thanh Bình giải đáp và đưa ra những giải pháp để các bác chi hội trưởng hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội hơn nữa.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cho ý kiến chỉ đạo, định hướng, những cách làm sáng tạo trong công tác hội trong thời gian tới về công tác phát triển hội viên, công tác dân vận khéo trong vệ sinh môi trường và công tác từ thiện nhân đạo của Hội.

     Chúng ta tin tưởng rằng sự vào cuộc tích cực, quyết tâm của Hội LHPN từ Quận đến cơ sở cùng sự đồng tình hưởng ứng các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận, Hội LHPN Quận và cơ sở trong thời gian tới sẽ đạt được các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận