ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 9 năm 2019
Ngày đăng 27/09/2019 | 17:19  | View count: 456

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/QU, ngày 15/5/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giai đoạn 2017- 2020; Quyết định số 2934-QĐ/QU, ngày 06/9/2019 của Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hoàng Mai năm 2019; được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy, ngày 23/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên, Tuyên truyền viên tháng 9 năm 2019

     Tới dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của quận; Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội quận; Bí thư, phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận; Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa-xã hội; cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy; Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường; Bí thư các chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư thuộc Đảng ủy 14 phường.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin: Tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Tình hình Biển Đông trong thời gian qua.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyên viên tuyên truyền các nội dung trọng tâm kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV bao gồm: Kết quả giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước; tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; tuyên truyền nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm, như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; những điểm mới của Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 Nghị quyết...; Tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và định hướng dư luận về tình hình Biển Đông trong thời gian qua. Qua công tác tuyên truyền nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm cuối nhiệm kỳ 2016-2020 tại địa phương, đơn vị mình và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận