ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Quận Hoàng Mai kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày đăng 04/02/2020 | 10:39  | View count: 636

Sáng ngày 30/01, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

     Trình bày diễn văn tại buổi Lễ, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định từ khi có Đảng, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

     Với niềm tự hào và phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc, năm 2019, với phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng của Đảng bộ quận Hoàng Mai tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, thực tiễn, tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

     Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhấn mạnh, cùng với sự lớn mạnh của Đảng, Đảng bộ quận Hoàng Mai luôn là hạt nhân lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện trên các lĩnh vực, các mặt công tác. Từ những khó khăn ban đầu của ngày mới thành lập Quận, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Đảng bộ quận luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặt ra. Đặc biệt trong năm 2019, Quận ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành vượt mức kế hoạch 8/17 chỉ tiêu; thu ngân sách tăng gần 40 lần so với khi mới thành lập Quận (năm 2004)…

     Nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh yêu cầu, toàn thể hệ thống chính trị Quận đến phường cần hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020. Đồng thời, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai.

     Cùng với đó, Quận cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

     Bên cạnh đó, Quận cần quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị…; thông qua công tác tổ chức đại hội, huy động sự tham gia của các đảng viên và Nhân dân tích cực góp ý để nghị quyết đại hội sát với thực tiễn cuộc sống. Công tác chuẩn bị nhân sự cần được thực hiện dân chủ, đúng hướng dẫn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận