ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc Quận rà soát các hộ nghèo đề nghị xây, sửa nhà đại đoàn kết
Ngày đăng 15/09/2020 | 12:03  | View count: 78

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) trong đó có nội dung hỗ trợ xây, sửa Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và thực hiện tốt chương trình phối hợp số 224/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 24/7/2017 của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã ban hành văn bản đề nghị MTTQ các phường tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có nhà ở hư hỏng nặng, dột nát; gia đình không có điều kiện tự sửa chữa hoặc xây mới, đồng thời đáp ứng được các tiêu chí xây nhà hoặc sửa chữa từ nguồn kinh phí hỗ trợ. Sau khi nhận hồ sơ đề nghị xây, sửa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tiến hành kiểm tra thực trạng của hộ đề nghị xây sửa để tiến hành các thủ tục hỗ trợ.

MTTQ quận khảo sát việc hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận