ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hoàng Mai tháng 9 năm 2020
Ngày đăng 15/09/2020 | 16:26  | View count: 297

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/QU ngày 15/5/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 53-QĐ/QU ngày 08/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc mở lớp bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hoàng Mai tháng 9 năm 2020. Ngày 10/9/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hoàng Mai tháng 9 năm 2020

     Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Trường trực Quận ủy; các đồng chí Trưởng, Phó các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận; các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an Quận, Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an Quận, Trưởng Công an 14 phường; đồng chí Chính trị viên, Chí trị viên phó, trợ lý tuyên huấn Ban chỉ huy Quân sự Quận; các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội của Quận; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy viên, Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng khối vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên 14 phường.

     Tại Hội nghị, Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông tin đến các đại biểu về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở hiện nay; công tác tư tưởng tham gia xử lý điểm nóng chính trị - xã hội.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận phổ biến, triển khai những nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền trong tháng 9/2020.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận