ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc Thành phố Hà Nội khảo sát kết quả thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với MTTQ quận Hoàng Mai
Ngày đăng 23/09/2020 | 16:23  | View count: 67

Nhằm đánh giá tình hình triển kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Kế hoạch số 44/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 21/6/2016 giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Tài Nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đoàn khảo sát của MTTQ thành phố Hà Nội làm việc với MTTQ quận Hoàng Mai và Ban Trị sự phật giáo quận. Tại buổi khảo sát Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai báo cáo đánh giá 05 năm triển khai thực hiện công tác phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn quận. Ngày 19/9/2016 tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp số 29/KHLT-MTTQ-TNMT giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận với các tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua quá trình triển khai thực hiện kết quả đó là: Trong công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao năng lực bảo vệ môi trường  và ứng phó với biến đổi khí hậu, MTTQ phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các khu dân cư đưa công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong những nội dung ra bàn tại Hội nghị đại biểu nhân dân để nhân dân cùng nhau thảo luận vấn đề vệ sinh môi trường. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo của Phật giáo và Công giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền trong tín đồ phật giáo về việc hạn chế đốt hương, đốt vàng mã, tuyên truyền việc không vứt túi nilon khi thả cá phóng sinh. Tổ chức tập huấn tới cán bộ MTTQ các cấp trên địa bàn. Thành lập Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, giám sát về vấn đề ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm môi trường sống; thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của khu dân cư; rác thải xây dựng; sản xuất và chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

     Công tác vận động, phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các chức sức tôn giáo nhân các dịp lễ trọng, tết cổ truyền, đồng thời vận động các tôn giáo quan tâm tuyên truyền tới việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường tới các tín đồ và nhân dân. Năm 2020 trong bối cảnh phức tạp, nguy hiểm của đại dịch Covid-19 đã vận động các nhà chùa trên địa bàn thực hiện nghiêm các văn bản của các cấp về những nội dung phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động, sáng tạo và có hình thức phù hợp để động viên, chúc mừng các nhà chùa; các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo tiêu biểu có uy tín, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động các nhà chùa, các phật tử “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; hưởng ứng hiến máu nhân đạo cứu người. Vận động các phật tử tham gia vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện tốt việc giữ gìn nét đẹp văn hóa trong ăn mặc, giao tiếp, làm đẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường, hạn chế đốt vàng mã.

     Trong công tác hỗ trợ các tôn giáo xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau khi triển khai kế hoạch Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã triển khai đến các tổ chức tôn giáo là thành viên của MTTQ quận, cán bộ MTTQ phường và khu dân cư, hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo quận xây dựng kế hoạch vxây dựng Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và lấy họ đạo Yên Duyên làm đơn vị điểm nhằm tiếp tục hưởng ứng thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ Tài nguyên & Môi trường, các tổ chức Tôn giáo góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa bàn dân cư.

     Công tác phối hợp triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng của dân cư và tín đồ các tôn giáo liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với chính quyền thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội. Nhân dân và các tín đồ công giáo đoàn kết tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống cùng nhau thi đua lao động sản xuất, đời sống tinh thần cũng như vật chất ngày càng được cải thiện như bà con giáo dân các xứ, họ duy trì trồng rau an toàn, phát triển kinh doanh du lịch hoặc làm cơ khí. Đã có nhiều gương phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động là thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, con liệt sỹ...Các tín đồ tham gia phong trào bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thường xuyên vệ sinh đường phố vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, các ngày lễ tết, rác thải để đúng nơi quy định.

     Công tác vận động và huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các phường, các khu dân cư trên địa bàn phối hợp vận động, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện bảo vệ môi trường, nổi bật như Ban công tác Mặt trận khu cư phối hợp với các ngành vận động trồng hoa trong khu đô thị, các khu dân cư tại các phường có đê chạy qua vận động nhân dân dọn rác, phát quang mái đê trồng hoa từ nguồn xã hội hóa từ sự đóng góp của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Các đoàn thể chính trị xã hội đều triển khai các nội dung bảo vệ môi trường và ra quân bảo vệ môi trường theo nhiệm vụ riêng của đơn vị mình. MTTQ quận phối hợp vận động các tôn giáo và người dân ở cộng đồng tăng cường giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia các đoàn kiểm tra, vệ sinh hàng tuần ở cơ sở. Tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường do quận phát động. MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên thành lập đoàn giám sát về vệ sinh môi trường đối với các phường.

     Sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Phòng Tài nguyên-Môi trường và tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước được nâng lên, có những hoạt động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Có thể nói chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo và nhiệm vụ chung của địa phương nên được đa số chức sắc, tín đồ tôn giáo nhiệt tình hưởng ứng; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, tín đồ tôn giáo và nhân dân đã ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, có nhiều hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền đã được chú trọng và triển khai đồng bộ, hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận