ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới KII/2020
Ngày đăng 26/11/2020 | 11:35  | View count: 84

Sáng ngày 13/11/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2020. Dự và phát biểu tại buổi tổng kết lớp học, có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận

     Thực hiện Quyết định số 141-QĐ/QU, ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2020. Lớp học diễn ra trong 8 ngày (từ 03-13/11/2020), gồm 66 đảng viên mới được kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai.

     Trong chương trình học, các học viên của lớp được các đồng chí báo cáo viên, giảng viên hướng dẫn, trao đổi, cung cấp nhiều nội dung nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trước khi các đồng chí chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài các nội dung lý luận cơ bản trình bày trong cuốn Tài liệu học tập bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành. Mỗi chuyên đề đều được các giảng viên lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác, qua đó có sự liên hệ sâu sắc đến bản thân đảng viên và tình hình thực tế của xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị khi học viên làm bài thu hoạch cuối khóa.

     Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 44  đồng chí đạt loại giỏi chiếm 66,67%, 22 đồng chí đạt loại khá chiếm 33,33%. Tại buổi tổng kết lớp học, có 06 đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp học được biểu dương và tặng giấy khen.

     Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận đã biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các đồng chí học viên, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cụ thể: với các đồng chí đảng viên mới, nội dung, chương trình của khóa học là những lý luận sâu sắc giúp các đồng chí nâng cao nhận thức lý luận và bản lĩnh chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, xây dựng kế hoạch, tích cực vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn địa phương, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị. Sau khóa học, các đồng chí phải tiếp tục phấn đấu, học tập, nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng, của cấp ủy, của đảng viên để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận