ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Quận Hoàng Mai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
Ngày đăng 01/02/2021 | 09:11  | View count: 99

Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, là chính sách cơ bản để giảm nghèo, bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, công tác chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai luôn được Quận ủy, HĐND, UBND Quận quan tâm chỉ đạo và thực sự trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Quận

     Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo Thành ủy, UBND Thành phố; Quận ủy, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ quận tới cơ sở triển khai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Quận, đảm bảo 100% các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước theo quy định. Với sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực của các tổ chức chính trị-xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận đã đạt được những kết quả cụ thể, đó là:

     Công tác thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội được duy trì thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho 2.730 người có công với số tiền 5 tỷ đồng/tháng; 2.100 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 2 tỷ đồng/tháng. Chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ với tổng số tiền 17,32 tỷ đồng (2.448 người có công, 3.713 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 314 hộ nghèo, 623 hộ cận nghèo, 7.243 người lao động mất việc làm). Tiếp nhận và tặng quà của Chủ tịch nước, quà Thành phố dịp Lễ, Tết cho trên 16 nghìn lượt đối tượng chính sách với số tiền 9 tỷ đồng. 100% các đối tượng được thụ hưởng chính sách về chăm sóc sức khỏe, các chế độ trợ cấp hàng tháng được đảm bảo, thân nhân của họ đều được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước theo quy định. Các Mẹ Việt Nam anh hùng được chăm sóc phụng dưỡng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, tặng quà nhân các ngày Lễ, Tết. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh; con của họ được ưu đãi trong giáo dục đào tạo, được ưu tiên trong tuyển sinh, giải quyết việc làm.

     Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi chung của Đảng và nhà nước, quận Hoàng Mai còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn như: Trích ngân sách trên 5,5 tỷ đồng để tặng quà tới người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… nhân các ngày Lễ, Tết. Toàn Quận đã tích cực vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 1,3 tỷ đồng đạt 149% kế hoạch giao. Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 10 hộ gia đình người có công với số tiền 220 triệu đồng; 04 hộ nghèo với số tiền 90 triệu đồng; tặng 43 sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền 167 triệu đồng; trên 2.000 người có công được khám bệnh cấp thuốc miễn phí. Hỗ trợ 403,2 triệu đồng cho các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo; 76,44 triệu đồng tiền điện cho 130 hộ nghèo; 42 triệu đồng cho các người già yếu ốm đau, người bị bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động như đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh, ưu đãi về văn hóa, y tế đã giúp cho các hộ nghèo thoát nghèo, người lao động có việc làm ổn định. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,2% (130 hộ) cuối năm 2019 xuống còn 0,07% (85 hộ) cuối năm 2020; giải quyết việc làm cho 5.700/5.600 lao động đạt 101,8% chỉ tiêu kế hoạch.

     Cùng với chính sách chung của Đảng, Nhà nước, chính sách hỗ trợ của Quận, các đối tượng chính sách trên địa bàn quận Hoàng Mai còn nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị, nhà hảo tâm tặng quà, tiền mặt cho các hộ gia đình với trị giá hàng tỷ đồng; tạo điều kiện hỗ trợ việc làm, học tập…thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội với người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, là nguồn động viên to lớn đối với cá nhân cũng như các gia đình, giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

     Từ những kết quả trên đã góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận, đời sống Nhân dân được cải thiện ngày một ổn định và có bước phát triển tốt hơn. Các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm chu đáo; đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm giúp đỡ kịp thời; người lao động được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…; công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội đã góp phần đem lại lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền.

     Trong thời gian tới, Quận ủy, HĐND, UBND Quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Quận, nhất là dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, cụ thể: UBND Quận xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội; theo đó dịp tết Nguyên đán, Quận ủy, UBND Quận tặng quà bằng tiền mặt đến 100% người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên Hội người khuyết tật, Hội người mù, Hội Cựu thanh niên xung phong; tổ chức thăm tặng quà các trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm giáo dục lao động xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh; thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Quận, với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Chỉ đạo các cấp, các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các phường tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực chung tay chăm lo Tết cho các gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi nhà, mọi người đều được đón Tết, đón Xuân vui vẻ và đầm ấm.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận