ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020
Ngày đăng 01/02/2021 | 09:13  | View count: 85

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Trong năm 2020, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã quân tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân

     Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND Quận, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Y tế Quận, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã được triển khai, tổ chức thực hiện tốt với kết quả cao.

     Quận Hoàng Mai có điều kiện vệ sinh môi trường hết sức phức tạp, địa hình trũng, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư biến động nhiều là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh xâm nhập và phát triển. Trong năm 2020, để chủ động ứng phó với dịch bệnh, trọng tâm là đại dịch Covid-19; Quận ủy, UBND Quận đã chỉ đạo ngành Y tế Quận triển khai, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh: Thành lập các đội đáp ứng nhanh về phòng chống dịch, bệnh; tổ chức trực 24/24 giờ để phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, hóa chất, trang thiết bị y tế sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu khám, điều trị, cách ly người bệnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc đi, đến, tiếp xúc với người ở vùng dịch để phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; phân công 177 cán bộ tham gia giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm; tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, chẩn đoán, điều trị, phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới, hướng dẫn sử dụng các hóa chất khử trùng cho công tác phòng, chống dịch cho cán bộ y tế các trường học trên địa bàn Quận; tổ chức triển khai điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 13.060 người; phun khử khuẩn 522 trường học trên địa bàn quận. Bên cạnh đó công tác phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm luôn được duy trì, đẩy mạnh: Đã điều tra, giám sát, xử lý 333 ca mắc Sốt xuất huyết (giảm 662 ca so với năm 2019), 01 ca sởi (giảm 219 ca so với năm 2019), 114 ca chân tay miệng (tăng 81 ca so với năm 2019), 04 ca cúm A, 01 ca viêm phổi nặng. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế Quận đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND 14 phường tổ chức 51 chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra tại 225.983 hộ gia đình về thực hiện các biện pháp phòng, chống Sốt xuất huyết, phát hiện và xử lý 8.919 ổ bọ gậy, thả 19.296 con cá, phát 191.341 tờ rơi, sử dụng 1.193 lọ Abate; chú trọng tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân hiểu biết về phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

     Để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, hệ thống y tế trên địa bàn Quận luôn được đầu tư xây dựng, củng cố kiện toàn, đặc biệt là y tế cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của Trung tâm Ytế Quận và các Trạm y tế phường được quan tâm đầu tư; phương thức hoạt động được đổi mới, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đến nay, Trung tâm Y tế Quận đã được củng cố và thực hiện tốt chức năng phòng chống dịch, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số, an toàn thực phẩm. Các trạm Y tế phường được quan tâm đầu tư đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn Quận và Thành phố. Công tác khám, chữa bệnh nói chung và khám, chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế và cho trẻ em dưới sáu tuổi thực hiện hiệu quả với 59.863 người được khám; số người khám dự phòng là 48.484 người; số thủ thuật được thực hiện là 2.048 ca; siêu âm cho 4.909 lượt người; điện tim 573 ca; X quang 805 ca. Bên cạnh đó để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, ngành Y tế Quận đã thực hiện khám sức khỏe cho học sinh tại 81 trường học trên địa bàn Quận, bổ sung vi chất cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi đạt trên 99,8%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám, theo dõi và quản lý đạt 100%; đồng thời không để xảy ra bất cứ vụ ngộ độc thực phẩm trong năm. Công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm được đẩy mạnh: Số người được chẩn đoán mắc mới Tăng huyết áp là 376, trong đó điều trị mới Tăng huyết áp là 266; số người được chẩn đoán mắc mới Đái tháo đường là 115, trong đó điều trị mới Đái tháo đường là 109; cơ sở Methadone của Quận đang điều trị an toàn cho 536 người, đạt 119,1% chỉ tiêu Thành phố giao; quản lý chặt chẽ đối tượng tiêm chủng bằng phần mềm tiêm chủng quốc gia, 100% trẻ sinh năm 2019 và năm 2020 được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh, trong năm không có trường hợp uốn ván sơ sinh xảy ra; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 8 loại vắc-xin đạt 79,3%; tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm chủng uốn ván đầy đủ đạt 97,8%.

     Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quận, qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Quận ủy, UBND Quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hằng năm; gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng thẻ BHYT. Bảo đảm việc cấp thẻ BHYT cho người dân luôn đầy đủ và kịp thời…, tạo cơ sở vững chắc tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân.

     Để nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngành Y tế Quận xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là: (1) Tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; phát huy mạnh mẽ sự phối hợp, tham gia của các phòng, ban, đơn vị với ngành Y tế trong tuyên truyền, tổ chức thực hiện. (2) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, trẻ em, người cao tuổi; kiểm soát hiệu quả an toàn thực phẩm, xử lý chất thải, đồng bộ hệ thống cấp thoát nước; tăng cường tuyên truyền nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. (3) Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh: Tiếp tục củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng. Phát triển y học gia đình. Chú trọng dự phòng nâng cao năng lực sàng lọc phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính. Thiết lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân, chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của các Trạm y tế trong thức hiện vai trò tuyến đầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. (4) Duy trì, nâng cao chất lượng hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; tăng cường phối hợp quân dân y. (5) Nâng cao thái độ phục vụ, y đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận