ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai tổ chức hoàn thành Đại hội, Hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 14/04/2021 | 17:05  | View count: 89

Hòa chung không khí vui mừng phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, cán bộ và nhân dân quận Hoàng Mai đang thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021

     Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai thực hiện Điều lệ Hội NCT Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Ban Đại diện Hội NCT Thành phố; Công văn số 08-CV/QU ngày 25/8/2020 của Quận ủy Hoàng Mai lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai đã kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức tập huấn, đại hội điểm, từ ngày 08/01/2021 đến ngày 02/4/2021đã hoàn thành xong Đại hội 14/14 Hội cơ sở trong toàn Quận.

     Để có được kết quả đó, về công tác chuẩn bị cho Đai hội, Ban đại diện đã chủ động tổ chức tập huấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội NCT các Phường; lựa chọn Hội NCT phường Hòang Văn Thụ làm điểm để rút kinh nghiệm cho các phường học tập và thống nhất thực hiện, theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, cấp cơ sở Đại hội xong trong Quý I/2021. Ban Đại diện Hội NCT linh hoạt vận động, tích cực chuẩn bị và  xây dựng kế hoạch đề nghị các phường thi đua phấn đấu Đại hội xong trước Tết Nguyên đán Tân Sửu (Trước ngày 10/02/2021) Phối hợp với phòng Nội vụ tạo điều kiện làm thủ tục ra quyết định cho phép các phường đại hội được kịp thời, trao đổi với phòng Tài chính-Kế hoạch bảo đảm kinh phí cho Đại hội, các phường đều chủ động dự kiến ngày Đại hội gửi về Ban Đại diện thống kê báo cáo cho lãnh đạo Quận và các cơ quan chức năng nắm được để tạo điều kiện giúp đỡ.

     Kết quả cụ thể: Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 10/02/2021 đã có 10 phường Đại hội xong: Phường Hoàng Văn Thụ, Giáp Bát, Thịnh Liệt, Tương Mai, Định Công, Yên Sở, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Mai Động và phường Trần Phú. Từ ngày 10/02/2021 đến ngày 31/3/2021 có 03 phường đại hội xong: Phường Vĩnh Hưng, Tân Mai và Hoàng Liệt.

     Sau ngày 31/3/2021, còn lại 01 phường (Phường Đại Kim tổ chức đại hội xong ngày 02/4/2021). Như vậy, đến ngày 02 tháng 4 năm 2021 có 14/14 Hội NCT phường trong quận Hoàng Mai đã tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 cấp cơ sở.

     Qua Đại hội các phường đều thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ , đoàn kết, đổi mới, về trang trí hình thức trang trọng, tạo nên không khí vui vẻ phấn phởi thực sự là ngày hội của NCT trong toàn Quận, về nội dung báo cáo tổng kết và các văn bản thực hiện theo đúng hướng dẫn, thời gian, chương trình theo đúng quy định, triệu tập đại biểu đủ số lượng, đủ thành phần, Bầu Ban chấp hành đủ số lượng theo Đề án đã xây dựng, có cơ cấu phù hợp, nhất là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đúng theo quy định về độ tuổi.

     Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể rất trách nhiệm, hiệu quả. Công tác tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thông qua đại hội điểm, hướng dẫn rất đầy đủ, kip thời của Ban Đại diện Hội NCT Quận sát với thực tế bảo đảm tốt yêu cầu và quy định. Ban chấp hành Hội NCT các phường đã tích cực, chủ động xây dựng các văn bản, phối hợp chặt chẽ với cán bộ Phường lập đầy đủ hồ sơ trình UBND quận kịp thời cho phép Đại hội và đã tổ chức Đaị hội thành công rực rỡ.

     Đại hội Hội NCT nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp cơ sở là khóa đầu tiên thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước thực sự đổi mới về công tác cán bộ lãnh đạo Hội. Sự thành công của đại hội là thành tích thi đua của Hội NCT quận Hoàng Mai thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản VIệt Nam; hướng tới chào mừng Kỷ niệm lần thứ 80 ngày truyền thống NCT Việt Nam (06/6/1941-06/6/2021) là cơ sở và kinh nghiệm để tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện hội NCT quận Hoàng Mai trong thời gian tới đạt kết quả tốt. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận