ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 16/04/2021 | 14:21  | View count: 133

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân

     Ngày 12/4/2021, Hội LHPN Quận phối hợp với phòng Tư pháp Quận tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị, có đồng chí Dương Thị Lý Anh - UVTV, Trưởng Ban Luật pháp chính sách Hội LHPN Hà Nội; đồng chí Nguyễn Lệ Hằng - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, phòng Tư pháp Quận, Ban chấp hành Hội LHPN Quận, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN phường và  gần 250 cán bộ, hội viên.

     Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên Dương Thị Lý Anh - UVTV, Trưởng Ban  Luật pháp chính sách Hội LHPN Hà Nội đã nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong đó trọng tâm về: Nguyên tắc bầu cử; Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; Tiêu chuẩn của người ứng cử; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Nguyên tắc lập danh sách cử tri; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; Nguyên tắc vận động bầu cử; Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; Nguyên tắc bỏ phiếu; Việc kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử; Các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bầu cử,…

     Kết thúc hội nghị đồng chí báo cáo viên đã giải đáp những câu hỏi của cán bộ, hội viên xoay quanh nội dung về bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận