ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Ba
Ngày đăng 19/04/2021 | 11:42  | View count: 86

Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 29/KH-MTTQ-BTT ngày 05/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

     Chiều ngày 14/4/2021, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã được tiến hành đúng quy trình, căn cứ vào các quy định của luật và các văn bản Hướng dẫn từ Trung ương, Thành phố tới Quận, các ý đã kiến trao đổi, thảo luận, thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận