ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Trung tâm Chính trị Quận mở lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho cán bộ Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai năm 2021
Ngày đăng 29/04/2021 | 14:47  | View count: 43

Thực hiện Quyết định số 471-QĐ/QU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, sáng ngày 19/4/2021, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội Cựu chiến binh Quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Quận Hội, Ban Chấp hành Hội cơ sở và cán bộ chi hội

     Tham gia lớp bồi dưỡng, có 380 học viên được chia thành 02 lớp, mỗi lớp học trong 01 ngày (19/4 và 20/4/2021). Lớp 01 gồm 189 đồng chí thuộc các phường Đại Kim, Thịnh Liệt, Định Công, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt và chi hội công ty CP Vận tải Thương mại Lịch Sự. Lớp 02 gồm 191 đồng chí thuộc các phường Mai Động, Trần Phú, Yên Sở, Thanh Trì, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Lĩnh Nam và khối 487.

     Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được đồng chí PGS.TS Lê Văn Cường - Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Xây Dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới, những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của Đại hội XIII đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước. Điều này góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước.

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận