ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày đăng 26/11/2021 | 11:25  | View count: 56

Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận mở “Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2021”. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến (qua phần mềm Zoom) từ điểm cầu Trung tâm chính trị Quận đến các điểm cầu của các đơn vị có học viên triệu tập.

     Thực hiện Kế hoạch 35-KH/QU ngày 02/4/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể đối với cán bộ, công chức, viên chức của quận Hoàng Mai năm 2021; Quyết định số 734-QĐ-QU ngày 16/11/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2021.

     Tham gia lớp bồi dưỡng là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy; Lãnh đạo các TCCS đảng; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND Quận, các đơn vị hiệp quản, các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; Bí thư, phó Bí thư phụ trách công tác Đảng 14 phường, lãnh đạo các hội quần chúng thuộc Quận,  tổ trưởng tổ dân vận khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Quận. Tổng số lớp tập huấn có 245 đồng chí học viên.

     Lớp Bồi dưỡng vinh dự được đồng chí Trịnh Huy Thành - Phó trưởng ban thường trực - Ban Dân vận Thành ủy dự và làm báo cáo viên với nội dung: Các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của TW, TP về công tác Dân vận; Chỉ thị số 12-CT/TU về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026. Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về “quy chế công tác Dân vận trong hệ thống chính trị”; Quyết định số 22-QĐ/TTCP hướng dẫn quy ước, hương ước tổ dân phố; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các  cấp; Chỉ 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”.

     Lớp bồi dưỡng đã cung cấp các nôi dung sát thực, cần thiết và những điểm mới về công tác Dân vận giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về công tác Dân vận trong tình hình mới một cách trực tiếp và dễ hiểu, giúp các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng bổ sung thêm chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác tham mưu, lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao trong công tác./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận