ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Ngày đăng 14/01/2022 | 17:17  | View count: 36

Ngày 27/02/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Quận ủy Hoàng Mai đã tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (NKVNN)

     Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng Ban Chỉ đạo; qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo thành lập mới 21 chi bộ Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với tổng số gần 200 đảng viên, kết nạp mới 140 đảng viên. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trên địa bàn Quận, ngày 17/09/2015 Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định số 64-QĐ/QU về thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp NKVNN quận Hoàng Mai, là đơn vị thứ 12 của Thành phố thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp NKVNN. Khi thành lập Đảng bộ có 33 chi bộ trực thuộc với 266 đảng viên; đến nay, Đảng bộ đã có 67 chi bộ trực thuộc với 577 đảng viên.

     Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn được Đảng ủy khối doanh nghiệp NKVNN Quận (Đảng ủy Khối) xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với nhiệm vụ xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh. Việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Tổ chức Đảng là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, người lao động tới chủ doanh nghiệp; qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng sẽ gương mẫu trong thực hiện các hoạt động của mình, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội, như bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, đóng và tham gia nghĩa vụ thuế đầy đủ…Đảng ủy Khối đã làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp; chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa cấp ủy, bí thư chi bộ với Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

     Năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch khảo sát, vận động thành lập chi bộ đảng ngay từ đầu năm và thực hiện thường xuyên việc rà soát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận. Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy, UBND 14 phường; Liên đoàn Lao động, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án Quận, tiến hành khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quận. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đảng ủy Khối đã trực tiếp đến gặp gỡ, vận động, thuyết phục 30 chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng tại đơn vị.

     Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cả hệ thống chính trị của Quận đều tập trung vào việc thực phòng, chống dịch; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt với mô hình vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; vận động và thành lập mới được 04 tổ chức cơ sở Đảng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm (chỉ tiêu mặt bằng chung của Thành phố là 01 - 02 cơ sở/quận, huyện, thị/năm); qua đó, tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt những kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã vận động thành lập chi bộ Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Hà Nội; đây là mô hình chi bộ bệnh viện đầu tiên của Đảng ủy Khối kể từ khi thành lập.

     Việc phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối trong năm cũng đạt và vượt 120% chỉ tiêu kế hoạch (31/26 đảng viên); trong đó đã kết nạp được 01 đảng viên (chủ doanh nghiệp) của Chi bộ Trường THPT dân lập Phương Nam.

     Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy khối doanh nghiệp NKVNN Quận xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo là: (1) Đẩy mạnh công tác khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp NKVNN, theo dõi tình hình người lao động; tiếp tục tham mưu với Quận ủy hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Quận phát triển ổn định trong tình hình hiện nay. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đăng ký thành lập mới các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp NKVNN. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. (3) Chỉ đạo Bí thư và cấp ủy trực thuộc tập trung hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đảng viên, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm quy định về quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. (4) Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên các cấp, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết để nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. (6) Xây dựng tốt mối quan hệ công tác gắn bó giữa Đảng bộ với các chi bộ, giữa chi bộ với với Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công việc, trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ Công bố Quyết định thành lập chi bộ Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận