ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Dân vận Quận ủy tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận của Đảng năm 2022
Ngày đăng 16/06/2022 | 18:14  | View count: 31

Thực hiện Kế hoạch của Quận ủy Hoàng Mai về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể đối với cán bộ, công chức, viên chức của quận Hoàng Mai năm 2022. Quyết định số 1050-QĐ-QU ngày 24/5/2022 của Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận, nghiệp vụ công tác Tôn giáo và nghiệp vụ công tác Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

     Ngày 02/6/2022, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận của Đảng với các nội dung tập huấn: Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân”; Quyết định số 23- QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc “ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 33/CT- TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính Phủ “về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà Nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”,  Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về “đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cóng tác dân vận của các cơ quan Nhà nước”, Chỉ thị số 15-CT/QU ngày 26/10/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về “Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cóng tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp quận Hoàng Mai”.

     Giảng viên lớp tập huấn là đồng chí Đặng Thị Minh Hảo, giảng viên chính khoa xây dựng Đảng - Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội. Tham gia lớp bồi dưỡng là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy; Bí thư (phó bí thư) các TCCS đảng; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND Quận, các đơn vị hiệp quản, các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; Bí thư (phó Bí thư phụ trách công tác Đảng) 14 phường, lãnh đạo các hội quần chúng thuộc Quận, tổ trưởng tổ dân vận khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Quận với tổng số lớp tập huấn có 250 học viên.

     Thông qua chương trình tập huấn các đồng chí học viên được bồi dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận của Đảng, nắm bắt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong trình hình mới, cập nhật những nội dung về công tác Dân vận của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trao đổi các cách làm hay, những mô hình tiêu biểu để xây dựng thêm những mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn. Với nội dung phong phú,  cách truyền tải thực tế, dễ hiểu. Lớp giúp các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng bổ sung thêm chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác tham mưu, lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao trong công tác./.

Nguồn: Ban Dân vận Quận ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận