ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận Hoàng Mai tổng kết công tác MTTQ, Hoạt động thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

Ngày đăng 08/01/2016 | 09:33 AM  | View count: 1060
Sáng ngày 30/12/2015, Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận tổ quốc, hoạt động Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận