Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Ngày đăng 08/06/2018 | 14:51  | View count: 107

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 27/3/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc các phường tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCTT, khắc phục hậu quả lụt bão năm 2017 và củng cố kiện toàn Ban chỉ huy và xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018; Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, sáng ngày 25/5/2018, UBND phường Yên Sở tổ chức hội nghị Tổng kết Công tác PCTT & TKCN năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

     Về dự Hội nghị, có đồng chí Vũ Minh Thư - Thường vụ Đảng ủy - Phó CT HĐND phường; đồng chí Cao Văn Quyết - Phó chủ tịch UBND phường; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ - TT HĐND - Thành viên UBND; Trưởng các ban, ngành đoàn thể phường; Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN; Bí thư các chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư; Tổ trưởng 29 tổ dân phố và các đồng chí điếm viên được giao nhiệm vụ canh đê.

     Trong năm 2017, tại các điếm canh, lực lượng tuần tra canh gác đê tiến hành trực 24/24 giờ kể từ ngày 01/6/2017 đến 31/10/2017, trong quá trình trực đảm bảo về thời gian và số lượng theo quy định của Thành phố và Quận. Sau mỗi ca trực đều có ghi chép vào sổ theo dõi tình hình trong ca để bàn giao ca trực tiếp theo. UBND phường đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đội tuần tra canh gác đê yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình hình tiêu thoát nước tại các ao, hồ kênh mương luôn đảm bảo, hệ thống tiêu thoát nước tại các khu dân cư, tổ dân phố thường xuyên được khơi thông, không để ngập úng cục bộ.

     Phát biểu và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Quyết - Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2018 yêu cầu:

     - Đài truyền thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường về Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định.

     - Tổ chức lực lượng, chuẩn bị dự phòng đầy đủ vật tư, phương tiện cả về chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu của các phương án phòng chống lụt bão, sẵn sàng huy động xử lý các sự cố khi thiên tai xảy ra.

     - Yêu cầu thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN kiểm kê, rà soát toàn bộ vật tư, phương tiện, dụng cụ hiện có trên các điếm đê, kịp thời mua sắm bổ sung theo qui định.

     - Giao các lực lượng đã được phân công phụ trách các điếm canh đê: Thường xuyên tuần tra canh gác đê điều, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các trọng điểm xung yếu trong mùa mưa bão, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu.

     - Chuẩn bị sẵn sàng, cụ thể phương án chống úng ngập từng khu vực; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia phòng, chống úng.

     Tại Hội nghị Tổng kết, để động viên và khích lệ những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT&TKCN năm 2017 và nhân rộng các điển hình tiên tiến, UBND phường đã ra quyết định khen thưởng cho 2 tập thể và 17 cá nhân với tổng số tiền là 2.950.000 đồng.

    Hội nghị Tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng với sự Lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy - UBND phường và sự vào cuộc quyết liệt của các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN, lãnh đạo các khu dân cư, Tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể thì công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 được hoàn thành tốt, đảm bảo an toàn, thắng lợi trong mọi tình huống./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận