Tin tức hoạt động các phường

Phường Vĩnh Hưng tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW
Ngày đăng 11/07/2018 | 17:28  | View count: 482

Ngày 27/6/2018, Đảng ủy phường Vĩnh Hưng đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận

     Dự hội nghị có đồng chí Đào Minh Chi - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai; đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể, Hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng Đảng, Trưởng Ban công tác mặt trận 7 khu dân cư và hơn 200 các đồng chí đảng viên 13 chi bộ  trên địa bàn phường.

     Do nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy phường đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị, Pháp lệnh, các Nghị định, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. UBND phường đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn; tôn trọng, lắng nghe và chân thành tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; người đứng đầu tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của dân và có trách nhiệm trong giải quyết giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, tạo sự ổn định trong đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

     Mối quan hệ giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được tăng cường; quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện tốt hơn; vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể phường đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, nêu cao vai trò quan trọng trong thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng môi trường chính trị - xã hội lành mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực phát huy quyền làm chủ của mình.

     Tuy nhiên, tại hội nghị, Đảng ủy phường cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận như: công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo chưa được thường xuyên, vai trò của từng thành viên chưa được phát huy nên kết quả thực hiện còn hạn chế; việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ chưa thực sự sâu rộng…

     Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận. 5 năm qua công tác dân vận được Đảng bộ, chính quyền phường chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực đến đời sống của nhân dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân. Kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, văn hóa cơ quan, thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử... Chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, tập hợp và thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của phường.

     Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã rút ra, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Minh Chi - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai đã phát biểu chỉ đạo Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt một cách sâu sắc, toàn diện tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực thực hành dân chủ và chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ luôn gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hoá; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tác phong làm việc khoa học. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV đã đề ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận