Tin tức hoạt động các phường

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mai Động triển khai kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 11/10/2018 | 10:57  | View count: 475

Được sự đồng ý của Đảng ủy phường, sáng ngày 04/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mai Động triển khai kế hoạch số 72/KH-MTTQ-BTT ngày 03/10/2018 của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn phường

     Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Tuyết Hương - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hồng Hà - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Ngô Ngọc Hiển - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan - Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ phường; Các đồng chí Trưởng ban ngành đoàn thể phường và các đồng chí Bí thư chi bộ, Các đồng chí Trưởng ban Công tác mặt trận 13 Khu dân cư trên địa bàn phường.

     Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Hiển - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ phường đã triển khai Kế hoạch số 72/KH-MTTQ-BTT ngày 03/10/2018 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mai Động về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mai Động, nhiệm kỳ 2019-2024; trong đó nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội MTTQ phường Mai Động, nhiệm kỳ 2019-2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới hiện nay. Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/5/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuyết Hương - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo các khu dân cư, cấp ủy các khu dân cư cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, hiệp thương và đề cử, lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu, có đủ năng lực, trình độ, đảm bảo tính tiêu biểu và thống nhất để góp phần ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí cũng yêu cầu, MTTQ phường, Ban thường trực MTTQ phường triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo theo đúng tiến đô kế hoạch và hướng dẫn của MTTQ cấp trên.

     Tại hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Hiển - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Mai Động đã lên tiếp thu nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chỉ Lê Tuyết Hương - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, UBMTTQ phường, Ban Thường trực UBMTTQ phường sẽ bám sát nội dung kế hoạch, trong quá trình triển khai sẽ thường xuyên báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai và Đảng ủy phường theo yêu cầu./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận